Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       


ZAPRT - Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih

PREDMET RAZPISA:  sofinanciranje začetnih investicij podjetij na obmejnih problemskih območjih, s ciljem ustvarjanja novih delovnih mest in pospeševanje podjetništva in razvoja ter s tem ohranitve poseljenosti na obmejnih problemskih območjih.

 


RAZPISANA SREDSTVA:  Skupna višina nepovratnih sredstev za obe leti znaša 14.658.200 EUR, od tega:

7.220.000 EUR za sofinanciranje začetnih investicij v letu 2011 in 

7.438.200 EUR za sofinanciranje začetnih investicij v letu 2012. 

OPRAVIČENA OBMOČJA:

Goriška: Ajdovščina, Brda, Cerkno, Kanal, Miren – Kostanjevica, Vipava

Gorenjska: Bohinj, Jezersko, Kranjska Gora, Preddvor, Gorje,Tržič, Žirovnica

JV Slovenija: Dolenjske Toplice, Ribnica, Šentjernej

Koroška: Črna na Koroškem, Mežica, Dravograd, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Ribnica na Pohorju, Vuzenica

Notranjsko kraška: Loška dolina, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna

Obalno kraška: Divača, Hrpelje – Kozina, Komen

Podravje: Benedikt, Cirkulane, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Podlehnik, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Videm, Zavrč, Žetale

Posavje: Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki

Savinjska: Kozje, Luče, Rogatec, Podčetrtek, Solčava, Šmarje pri Jelšah.

 

UPRAVIČENCI: Prijavitelji na javni razpis so lahko velika, srednje velika, mala in mikro podjetja ter samostojni podjetniki in zadruge ki so bila registrirana do vključno 31.3.2011 in se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in bodo izvajali začetno investicijo na obmejnih problemskih območjih.

VIŠINA SUBVENCIJE: 

Projekt ne sme biti začet pred vložitvijo vloge na javni razpis.
Nepovratna sredstva se dodelijo v odstotku od vrednosti upravičenih stroškov investicije (brez DDV). Skrajne dovoljene meje državne pomoči pri investicijah so:

30 % za velika podjetja in podjetja v sektorju transporta, 

40 % za srednja podjetja in 

50 % za mala oziroma mikro podjetja.

 Maksimalna višina odobritve nepovratnih sredstev je omejena na 500.000 EUR, minimalna pa na 10.000 EUR.

 Prijavitelj mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25% upravičenih stroškov, ki ne smejo vsebovati javna sredstva.

 Prijavitelju je po tem javnem razpisu lahko odobrena le ena investicija.

 Vlagatelji bodo posojilno pogodbo sklepali s Skladom v roku 10 dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev.

Prijavitelj mora pri investiciji izkazati zaprto finančno konstrukcijo, za dodelitev sredstev mora vloga doseči najmanj 40 točk,investicija mora biti zaključena v skladu s podano prijavo na javni razpis, a ne kasneje kot 30.9.2011 za sofinanciranje v letu 2011 oziroma 30.9.2012 za sofinanciranje v letu 2012. V kolikor je investicija sofinanciran v obeh letih mora biti zaključena do 30.9.2012.

Splošni pogoji

V kolikor se zanimate za pridobitev nepovratnih sredstev, vam lahko pomagamo pri pripravi investicijske dokumentacije.

Na voljo smo vam za informacije in za pojasnila na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi