Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis URE-GEN-I-2014-1 za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost

 

Razpisnik: GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.

Rok: 14.02.2014 in 07.03.2014

Razpoložljiva sredstva: 50.000,00 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za sofinanciranje v tem razpisu določenih svetovalnih storitev, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, za naslednje ukrepe:

 • Izvedba razširjenega energetskega pregleda podjetja/objekta;
 • Izvedba programov informiranja in ozaveščanja;

Namen sofinanciranja sta svetovalni storitvi izvedbo razširjenega energetskega pregleda podjetja/objekta ter izvedba programov informiranja in ozaveščanja. Pri vseh upravičenih namenih je cilj uvajanje oz. promocija sodobnih, tehnološko dovršenih rešitev, ki v primerjavi s splošno vgrajeno opremo zagotavljajo dolgotrajen vpliv na povečanje energetske učinkovitosti.

Med upravičene stroške spadajo:

 • Izvedba energetskega pregleda podjetja/objekta: 

Strošek izvedbe razširjenega energetskega pregleda, ki ga upravičenec naroči pri zunanjem izvajalcu.

 • Izvedba programov informiranja in ozaveščanja:

Stroški izvedbe dejavnosti informiranja oz. ozaveščanja, kar vključuje:

 • stroške dela organizacije takšnega dogodka (stroški morajo biti podrobno predstavljeni in utemeljeni, kar zajema predstavitev predvidenih aktivnosti, obseg predvidenih ur po posamezni aktivnosti ter vrednotenje urne postavke);
 • stroške promocijskega materiala in brošur, ki se nanašajo na izvedbo ukrepa;
 • stroški najema prostora in pogostitve;
 • plačilo zunanjim govornikom (priloga ponudbe je tudi predstavitev referenc posameznega govornika). Plačilo predavateljem, ki znaša nad 300,00 € se ne prizna kot upravičen strošek po tem razpisu.

Upravičenci

Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so pravne osebe in podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo za ukrep, ki je predmet razpisa.

Izključena so podjetja, ki delujejo na področju:

 • ribiškega in ribogojskega sektorja,
 • primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov,
 • podjetjem, ki delujejo v sektorju premogovništva.

Višina sredstev

Za posamezen ukrep, ki je predmet javnega razpisa, je možno dodeliti največ eno nepovratno finančno spodbudo. Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne operacije, lahko v skladu s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE, ne glede na velikost podjetja, znaša do 50 % upravičenih stroškov. Maksimalna višina nepovratne spodbude za ukrep znaša največ 10.000,00 EUR.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov se zniža v primeru, če višina nepovratne spodbude operacije presega 15,00 EUR/MWh letnega prihranka končne energije.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .