Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

V. javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih ter nakup in postavitev mrež proti toči

 

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

 

Rok: 12.3.2014

 

Višina sredstev: 2.000.000 EUR

 

Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru PRP 2007–2013 za naložbe namenjene ureditvi malih individualnih namakalnih sistemov in nakupu namakalne opreme  ter nakupu in postavitvi mrež proti toči. Cilj podpore posodabljanju kmetijskih gospodarstev je spodbuditi prestrukturiranje in povečati učinkovitost gospodarjenja preko izpolnjevanja posebnih ciljev ukrepa, ter s tem prispevati k večji naložbeni aktivnosti ali povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu. Skladno s 5. točko prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP, mora kmetijsko gospodarstvo z naložbo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naslednjih posebnih ciljev:

  • uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav;
  • usposobitev kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje minimalnih  standardov Evropske unije, za izboljšanje varstva okolja, higiene in varnosti pri delu;
  • stabilizacija dohodkov na kmetijskih gospodarstvih.

 

Vlagatelji

 

Skladno s prvim odstavkom 23. člena Uredbe PRP so vlagatelji nosilci dejavnih kmetijskih  gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev. Skladno z drugim odstavkom 23. člena Uredbe PRP se za namen izvajanja ukrepa 121 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev kot mladi prevzemnik šteje upravičenec, ki je prejel pozitivno odločbo o podpori za prevzem kmetije na podlagi Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013. Skladno z enajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, mora imeti vlagatelj, ki je fizična oseba, stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije. Skladno z dvanajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, mora imeti vlagatelj, ki je pravna oseba,  dejavnost registrirano na ozemlju Republike Slovenije.  

 

Upravičeni stroški:

  • Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme
  • Nakup in postavitev mrež proti toči kot samostojne naložbe
  • Naložbe v namakalno infrastrukturo za namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti, v izgradnjo pripadajočih vodnih virov in nakup namakalne opreme, ki lahko predstavlja samostojno naložbo
  • Splošni stroški

 

Delež sofinanciranja znaša od 30 odstotkov do 70 odstotkov upravičenih stroškov.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .