Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2014

 

 

 

Razpisnik: Ministrstvo za kulturo

 

Rok za prijavo: 14.01.2014

 

Predvidena višina sredstev: 1.550.000,00 EUR

 

Predmet javnega razpisa

 

Predmet rednega letnega javnega projektnega razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2014 je podpora medijem pri ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, ki so v skladu s 4. členom ZMed pomembne za uresničevanje javnega interesa na področju medijev. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin:

  • tiskanih medijev;
  • radijskih programov;
  • televizijskih programov;
  • elektronskih publikacij.

 

Pogoji za sodelovanje

 

Na javni razpis se lahko prijavijo:

  • izdajatelji tiskanih medijev, izdajatelji radijskih in televizijskih programov in izdajatelji elektronskih publikacij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS vpisani v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS. Izdajatelj medija mora biti vpisan v razvid medijev med celotnim postopkom javnega razpisa oziroma do dokončanja sofinanciranega projekta;
  • pravne ali fizične osebe, ki so na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS registrirane za produkcijo avdiovizualnih del oziroma radijskih programov (v nadaljnjem besedilu: neodvisni producenti), in katerih projekti bodo najpozneje v roku 1 leta po dokončanju uvrščeni v programsko shemo izdajateljev radijskih ali televizijskih programov in javno predvajani.

 

Upravičeni stroški

  • stroški osebja, neposredno povezani z izvedbo prijavljenega projekta (avtorji prispevkov, fotografi, radijski in televizijski voditelji, snemalno osebje…). Pri stroških osebja se lahko uveljavljajo samo ure, ko je zaposleni izvajal aktivnosti, namenjene projektu;
  • stroški drugih storitev, ki so neposredno povezane s projektom (stroški avtorjev prispevkov, fotografov, radijskih in televizijskih voditeljev, snemalnega osebja, tiska, likovne zasnove, scenografije, potni stroški, ki so nastali pri izvajanju projekta ter so povezani s produkcijo vsebin…).

 

Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega projekta lahko znaša največ 50 % vseh predvidenih upravičenih stroškov izvedbe projekta iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .