Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za strukturno pomoč 2014-2017 – program Evropa za državljane

 

Rok za prijavo: 20.12.2013

Razpoložljiva sredstva: 6,76 milijona EUR za leto 2014 za posebna letna nepovratna sredstva

Namen javnega razpisa

Namen tega razpisa je izbrati organizacije evropskega obsega, ki s svojimi stalnimi, običajnimi in rednimi dejavnostmi vidno prispevajo k ciljem programa „Evropa za državljane“. Razpis za zbiranje predlogov se nanaša na strukturno pomoč, imenovano nepovratna sredstva za poslovanje, za organe, ki si prizadevajo uresničiti cilj v splošnem interesu Unije, za povečanje ozaveščenosti o evropskem zgodovinskem spominu (sklop 1) ter spodbujanje demokratične in državljanske udeležbe (sklop 2).

Namenjen je sofinanciranju operativnih stroškov, ki organu omogočajo neodvisen obstoj in izvajanje številnih dejavnosti, načrtovanih v njegovem letnem delovnem programu. Te dejavnosti morajo ustrezati uresničevanju ciljev, določenih v statutu organizacije, ter prispevati k razvoju in izvajanju enega ali več ciljev programa.

Vlagatelji

Da je organizacija, ki si prizadeva uresničiti cilj v splošnem evropskem interesu, upravičena do nepovratnih sredstev za poslovanje, mora spadati v eno od naslednjih kategorij:

 1. Organizacije civilne družbe za evropski zgodovinski spomin (sklop 1)
 2. Organizacije civilne družbe, ki delujejo na evropski ravni (sklop 2)
 3. Raziskovalne organizacije na področju evropskih javnih politik (možganski trusti) (sklopa 1 in 2)
 4. Platforme vseevropskih organizacij (sklop 2)

Hkrati pa morajo vlagatelji izpolnjevati naslednje pogoje:

 • biti neprofitna organizacija;
 • imeti dejavno vlogo na področju evropskega državljanstva (evropski zgodovinski spomin ter demokratična in državljanska udeležba), kot je opredeljena v njenem statutu ali izjavi o nameri, ter ustrezati eni od zgoraj navedenih kategorij;
 • imeti vsaj štiri leta (na dan predložitve vloge) zakonit sedež in status pravne osebe v eni od upravičenih držav;
 • izvajati svoje dejavnosti v upravičenih državah;
 • pokrivati naslednje geografsko območje:
 1. organizacije civilne družbe na evropski ravni (kategorija B) in organizacije civilne družbe za evropski zgodovinski spomin (kategorija A) morajo imeti člane ali dejavnosti v najmanj 12 upravičenih državah;
 2. platforme vseevropskih organizacij (kategorija D) morajo imeti najmanj 20 krovnih organizacij članic, ki mora vsaka imeti člane v najmanj 15 državah članicah in ki, gledano kot celota, zajemajo 28 držav članic;
 3. raziskovalnim organizacijam na področju evropskih javnih politik (možganskim trustom) za upravičenost do pomoči ni treba pokrivati posebnega geografskega območja.

Fizične osebe in javni organi se ne morejo prijaviti na ta razpis.

Najvišja stopnja sofinanciranja je 70% za sklop A., B. in C., za sklop D. pa 90%.