Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja

 

Razpisnik: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

Rok: 16.12.2013

Razpoložljiva sredstva: 2.820.000 EUR

Predmet javnega razpisa

Namen javnega razpisa je z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov podpreti razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj študentov, in sicer z vključitvijo v projekte, ki se bodo izvajali v neposrednem partnerstvu visokošolskih zavodov z gospodarstvom. S pomočjo mentorjev iz izobraževalne in gospodarske sfere bodo študentje v okviru projektnih aktivnosti, ki bodo potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje neposrednega sodelovanja dodiplomskih in podiplomskih študentov visokošolskega študija, visokošolskih zavodov ter gospodarstva.

Pogoji za kandidiranje

Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji, ki so na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije vpisani v razvid visokošolskih zavodov.

Vsak projekt mora vključevati sodelovanje ene gospodarske družbe oz. samostojnega podjetnika posameznika. Podjetje lahko sodeluje z največ tremi različnimi zavodi in v največ treh projektih, kar potrjuje z izjavo o sodelovanju ter sprejemanju in izpolnjevanju pogojev

javnega razpisa za vsak prijavljen projekt.

Projekt mora vključevati najmanj 3 in največ 10 dodiplomskih in/ali podiplomskih študentov visokošolskega študija, pri čemer je lahko posamezni študent vključen le v en projekt.

Trajanje projekta je od treh mesecev do konca študijskega leta, ki se zaključi s 30. 9. 2014.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški javnega razpisa so določeni v pavšalnem znesku in predstavljajo:

  • standardni strošek na enoto za koordiniranje in vodenje projekta na zavodu (enota je urna postavka);
  • standardni strošek na enoto za denarno spodbudo študentu (enota je urna postavka);
  • standardni strošek na enoto za sodelovanje delovnega mentorja iz gospodarstva (enota je urna postavka).

Na podlagi metodologije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«, št. 5440-20/2013/4 so bili izračunani pavšalni zneski oz. stroški izvajanja programa, in sicer:

  • za vodenje in koordiniranje projekta se zavodu povrnejo stroški na podlagi standardnega stroška na enoto (ura), ki znaša 13 EUR/uro, vendar največ 24 ur oz. največ 310 EUR/mesec za posamezni projekt;
  • za sodelovanje delovnega mentorja iz gospodarstva se podjetju povrnejo stroški vključitve mentorja na podlagi standardnega stroška na enoto (ura), ki znaša 31 EUR/uro, vendar največ 10 ur oz. 310 EUR/mesec;
  • za vključitev vsakega študenta v projektne aktivnosti se izplača denarna spodbuda na podlagi standardnega stroška na enoto (ura), ki znaša 9 EUR/uro, vendar največ 32 ur oz. 290 EUR/mesec.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .