Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

JAVNI RAZPIS URE-GEN-I-2013-3 Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih

 

Razpisnik: Gen-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.

Rok: 06. 12. 2013 oziroma do porabe sredstev

Višina sredstev: 296.214,00 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in podjetnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, za naslednje ukrepe:

 • A.      Vgradnja energetsko učinkovitih kotlov na zemeljski plin;
 • B.      Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso;
 • C.      Vgradnja toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote;
 • D.      Vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave;
 • E.       Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov in frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne pogone;
 • F.       Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote;
 • G.     Namestitev opreme za uvedbo in izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo;
 • H.      Povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo komprimiranega zraka;

Namen sofinanciranja je izvedba investicij, ki povečujejo energetsko učinkovitost, vse v zasebnem industrijskem in storitvenem sektorju.

Prijavitelji po tem razpisu so lahko vsa podjetja, organizirana kot gospodarske družbe, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)  ali samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS.

Višina sofinanciranja

Višina nepovratne finančne spodbude je 94,00 €/MWh letnega prihranka energije in je omejena z višino prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, ki ga določa uredba. Za vsak posamezni ukrep se definirajo deleži priznanih stroškov, s katerimi se določi višina nepovratne finančne spodbude. Višina spodbude se določi v skladu s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE.

Skupna višina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne investicije lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ:

 • 30 % za velika podjetja
 • 40 % za srednja podjetja
 • 50 % za mikro/mala podjetja

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .