Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis PETROLURE/2013/R3 - Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energetsko učinkovitost

Razpisnik: Petrol d.d.

Rok: 15.11.2013

Razpoložljiva sredstva: 119.791 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov:

 • vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: ukrep U1);
 • vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave (v nadaljevanju: ukrep U2);
 • sistemi za izkoriščanje odpadne toplote (v nadaljevanju: ukrep U3);
 • obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb v javnem in storitvenem sektorju (v nadaljevanju: ukrep U4);
 • izvedba energetskih pregledov (v nadaljevanju: ukrep U5);
 • vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov (v nadaljevanju: ukrep U6);
 • zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso, zemeljski plin ali UNP (v nadaljevanju: ukrep U7);
 • učinkovita posodobitev sistemov za ogrevanje oziroma hlajenje, vključno s toplotnimi postajami v javnih stavbah in stavbah v storitvenem sektorju (v nadaljevanju: ukrep U8)
 • oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih (v nadaljevanju: ukrep U9).

Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:

 • občine, ki imajo v skladu s 66. členom Energetskega zakona za izvajanje programov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije izdelan lokalni energetski koncept;
 • drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE);
 • podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme:

 • presegati 30% vrednosti upravičenih stroškov projekta za velika podjetja ter v primeru pogodbeništva;
 • presegati 40% vrednosti upravičenih stroškov projekta za srednja podjetja;
 • presegati 50% upravičenih stroškov projekta za mala in mikro podjetja ter občine in druge subjekte.

Projekt se mora zaključiti najkasneje do 31. 12. 2014. Najmanjša vrednost upravičenih stroškov projekta mora znašati najmanj 5.000,00 EUR in ne sme presegati 80.000,00 EUR. Višina sofinanciranja ne sme presegati 100,00 EUR nepovratnih sredstev za vsako prihranjeno MWh energije.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .