Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javno povabilo podjetjem za oddajo prijav in sodelovanje v »PROGRAMU ZA SPODBUJANJE RAZVOJA NOVIH PRODUKTOV V LETIH OD 2013 DO 2015 - RNP 2013«

Razpisnik: Javna agencija SPIRIT Slovenija

Rok: 16.12.2013, 15.01.2014 in 14.02.2014

Razpoložljiva sredstva: 30.000.000 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega povabila je zbiranje posameznih prijav oziroma projektnih predlogov podjetij za sodelovanje v Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 – RNP 2013. Prijava posameznega razvojno raziskovalnega projekta

vključuje izvajanje aktivnosti eksperimentalnega razvoja z namenom ustvarjanja novih ali izboljšavo že obstoječih proizvodov, materialov, naprav, sistemov in metod, vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, blagovnih znamk, procesov in storitev, ki s pridobivanjem oziroma uvajanjem novih znanj, poslovnih praks in trženja razvijajo nove, oziroma izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti proizvodov in/ali proizvodnje.

Javno povabilo je usmerjeno k trem različni ciljnim skupinam podjetij z namenom okrepiti in javno predstaviti rezultate razvojno raziskovalnih projektov v:

  • mikro in malih podjetjih,
  • srednje velikih podjetjih ter
  • velikih podjetjih.

Določen del sredstev je rezerviran za podjetja s sedežem v občini Kungota, Hoče - Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.

Namen javnega povabila je povečanje konkurenčne sposobnosti slovenskih podjetij in krepitev inovacijske sposobnosti podjetij preko spodbujanja razvojno raziskovalnih aktivnosti, katerih posledica bo realizacija novih ali izboljšanih izdelkov in storitev s potencialom komercialne uporabe.

Splošni cilj javnega povabila je okrepiti inovacijske sposobnosti podjetij v fazah produktnega razvoja, kot pogoj za povečanje dodane vrednosti, ustvarjanje kakovostnih delovnih mest in dolgoročno konkurenčnost gospodarstva.

Razvojno raziskovalno skupino za katero uveljavljate sofinanciranje mora sestavljati vsaj ena oseba s VII. stopnjo izobrazbe in je na dan prijave zaposlena v podjetju vlagatelja za polni delovni čas. Preostali člani RR skupine morajo imeti vsaj VI. stopnjo izobrazbe in morajo biti zaposleni v podjetju za polni delovni čas v času uveljavljanja sofinanciranja.

 

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .