Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis iz ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok: 27.11.2013

Razpoložljiva sredstva: do 6.000.000 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za izvedbo naložb v prvo stopnjo predelave lesa in sicer naložbe v ureditev žagarskega obrata in nakup pripadajoče opreme, za načrtovano letno predelavo lesa v obsegu najmanj 10.000 m3 hlodovine. Cilj ukrepa je izboljšati konkurenčnost kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja.

Vlagatelji

Vlagatelji na tem javnem razpisu so lahko:

  • gospodarske družbe,
  • samostojni podjetniki posamezniki,
  • zadruge ali
  • zavodi.

Vlagatelji morajo izpolnjevati pogoje za mikro podjetja.

Upravičeni stroški

  • novogradnja, rekonstrukcija in investicijsko vzdrževanje nepremičnin,
  • stroški nakupa novih strojev, opreme in naprav,
  • stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in izpolnjevanjem obveznosti iz naslova tega javnega razpisa.

Stopnja pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov. Najnižji znesek pomoči na tem javnem razpisu znaša 3.500 eurov za vlogo, najvišji znesek pa do vključno 2.500.000 EUR za vlogo. V skladu s sedmim in osmim odstavkom 38. člena Uredbe PRP, se pri uveljavljanju stroškov iz 4. točke prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP upoštevajo pravila »de minimis« v skladu z Uredbo 1998/2006/ES.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .