Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij 2013 – 2014

 

Razpisnik: SID Banka d.d.

Rok: do porabe sredstev oz. do decembra 2015

Razpoložljiva sredstva: 333,33 milijona EUR

Predmet spodbujevalnega programa

Namen programa je financiranje poslovanja mikro, malih in srednje velikih podjetij. S kreditom lahko krije upravičenec samo:

 • izdatke za nakup materiala,
 • izdatke za nakup trgovskega blaga,
 • izdatke za opravljene storitve ter
 • izdatke za plače.

Pogoji kredita

 • Najnižji znesek kredita znaša 100.001,00 EUR, najvišji znesek kredita pa 1.000.000,00 EUR.
 • Ročnost kredita je najmanj eno leto in največ tri leta, pri čemer se ročnost kredita šteje od dneva sklenitve kreditne pogodbe do dneva končne zapadlosti.
 • Črpanje kredita je enkratno. Skrajni rok za črpanje kredita je 45 dni od dneva sklenitve kreditne pogodbe.
 • Najnižja vrednost zavarovanja je od 50 % do 100 % kredita, odvisno od kreditne kvalitete upravičenca.

Posojilo lahko pridobijo gospodarske družbe s sedežem v Sloveniji, ki po velikosti sodijo v kategorijo MSP, niso podjetja »v težavah«, poslujejo vsaj dve leti, imajo najmanj tri zaposlene in so Dursu plačala vse obvezne dajatve itd.

Za zavarovanje kredita so primerne naslednje vrste zavarovanj pod posebnimi pogoji:

 • nepremičnine v Republiki Sloveniji,
 • oprema in stroji, ki se nahajajo v Republiki Sloveniji,
 • zaloge, ki se nahajajo v Republiki Sloveniji,
 • terjatve,
 • vrednostni papirji.

Posojilo, ki ga lahko družbe dobijo za leto dni do treh let, se odplačuje v enakih mesečnih obrokih, brez moratorija na odplačilo glavnice. Posojila za obratna sredstva bo SID banka odobravala do porabe sredstev, najpozneje pa do konca leta 2015.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .