Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis E3URE-2013-1 za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih

 

 

Razpisnik: E 3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o.

Rok: Datum prvega odpiranja je 13.09.2013, nato pa vsak delovni dan do objave zaključka javnega razpisa oz. najdlje do 29.11.2013

Razpoložljiva sredstva: 100.000 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet tega javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov:

 • vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave (v nadaljevanju: ukrep A);
 • vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije v javnem in storitvenem sektorju ter industriji (v nadaljevanju: ukrep F);
 • zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso ali zemeljski plin (v nadaljevanju: ukrep J);
 • programi izvajanja energetskih pregledov (v nadaljevanju: ukrep P);
 • programi informiranja in ozaveščanja (v nadaljevanju: ukrep R).

 

Vlagatelji

Za finančne spodbude, ki bodo razdeljena po tem javnem razpisu lahko kandidirajo:

 • občine,
 • podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji,
 • drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, ustanove, zavodi, društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti.

 

Višina sofinanciranja

Skupna višina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne investicije lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ:

 • 30% za velika podjetja,
 • 40% za srednja podjetja,
 • 50% za mikro/mala podjetja ter občine in druge subjekte.

Rok za zaključek izvedbe posameznega ukrepa je do vključno 31. 12. 2013

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .