Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za Ukrep VIII:  Finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok oddaje vloge: od 04.09.2013 do zaprtja, ki bo objavljeno na spletni strani MKO

Razpoložljiva sredstva: 200.000,00 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev čebelarjem, v obliki podpore na čebeljo družino. Podpora je namenjena čebelarjem zaradi škode, ki je nastala zaradi suše in pozebe v naravnem okolju v letu 2012, zaradi česar je prišlo do zmanjšanega medenja.

 

Vlagatelji

Vlagatelji so čebelarji, ki so vpisani v register čebelnjakov, ki ga vodi MKO ter kandidirajo za pridobitev sredstev.

 

Vlagatelji morajo za pridobitev sredstev izpolnjevati naslednje pogoje:

  • v letu 2012 so do 30. junija 2012 sporočili število čebeljih družin, ki se nanaša na stanje v obdobju med 1. januarjem in 30. junijem 2012,
  • podporo lahko vlagatelji uveljavljajo za število čebeljih družin, ki je bilo razvidno iz registra čebelnjakov, na dan 30. junija 2012, pri čemer je imel vlagatelj prijavljenih najmanj 20 čebeljih družin,
  • so v letu 2012 utrpeli škodo zaradi škodnega dogodka pri ukrepu VIII, kar izkazujejo z izjavo, ki jo podpišeta vlagatelj in pooblaščena oseba organizacije, ki ima status priznane rejske organizacije v čebelarstvu v skladu s predpisom, ki ureja živinorejo in na dan vložitve vloge vlagatelj, ni podjetje v težavah.

 

Višina sofinanciranja

Sredstva se dodelijo upravičencu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev v višini 2,43 evra na čebeljo družino. Skupna de minimis pomoč v kmetijstvu, odobrena kateremu koli kmetijskemu gospodarstvu, ki mu pripadajo čebelje družine upravičenca(-ev), ne sme presegati 7.500 evrov v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Ta zgornja meja se uporablja ne glede na obliko pomoči de minimis v kmetijstvu ali zastavljene cilje.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .