Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       


JAVNI RAZPIS ZA UGODNA POSOJILA PODJETNIŠTVU IN PROJEKTOM KMETIJSKE PREDELAVE, TRŽENJA IN DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI

 Dodeljevanje ugodnih posojil Sklada vlagateljem z začetnimi projekti dopolnilnih dejavnosti ali predelave in trženja kmetijskih proizvodov (namen A2).  

Dolgoročna posojila nudijo ugodne obrestne mere, ki so pod tržnimi obrestnimi merami, ter moratorij pri vračilu glavnice posojila.(Euribor (trimesečni) + 0,30% letno do + 0,50% letno in je odvisna od koeficienta razvitosti občine v kateri se nahaja projekt.)

 

 

Naziv razpisa

JAVNI RAZPIS za ugodna posojila podjetništvu in projektom kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti (Ur. l. RS, št. 7/2011)

Predmet razpisa

Dodeljevanje ugodnih posojil Sklada vlagateljem z začetnimi projekti dopolnilnih dejavnosti ali predelave in trženja kmetijskih proizvodov (namen A2).

 

Dolgoročna posojila nudijo ugodne obrestne mere, ki so pod tržnimi obrestnimi merami, ter moratorij pri vračilu glavnice posojila.
 

Razpisana sredstva

1.000.000,00 EUR za projekte dopolnilnih dejavnosti ali predelave in trženja kmetijskih proizvodov (namen A2).

Upravičenci

Velika, srednje velika, mala in mikro podjetja, in sicer:

  • gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in obrtniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah,
  • zadruge ter zadružne zveze po Zakonu o zadrugah,
  • kmetijska gospodarstva, ki morajo biti vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo.
  • Velika podjetja, ki lahko kandidirajo pri namenu A2, so le tista z manj kot 750 zaposlenih ter/ali 200 mio EUR prometa.

Območje

Sredstva so namenjena projektom na območju celotne Republike Slovenije.

Upravičeni stroški

  • nakup objektov s pripadajočimi zemljišči,
  • gradnja in rekonstrukcija objektov, komunalno in infrastrukturo opremljanje zemljišč,
  • nakup strojev in opreme (stroji in oprema so lahko za mikro, mala in srednje velika podjetja tudi rabljeni, a ne več kot 5 let),
  • nematerialne naložbe (prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, največ do 50 % stroškov celotne naložbe pri velikih podjetjih, do 100 % pri MSP) ter
  • stroški pripravljalnih študij in svetovanj (le pri MSP in do 50% dejanskih stroškov).


Projekt ne sme biti začet pred vložitvijo vloge na javni razpis.
 

Višina sofinanciranja
ter posojilni pogoji
 

Do 75% upravičenih stroškov projekta (brez DDV) ter do najvišjega dovoljenega odstotka državnih pomoči.

Najmanjša upravičena višina projektov (brez DDV) ne sme biti nižja od 6.700 EUR, najmanjša višina zaprošenih sredstev pa ne sme biti nižja od 5.000 EUR.

Višina odobrenih sredstev na vlagatelja pri namenu A2 ne sme presegati 1.000.000 EUR.
 

Obrestna mera

Euribor (trimesečni) + 0,30% letno do + 0,50% letno in je odvisna od koeficienta razvitosti občine v kateri se nahaja projekt.

Doba vračanja posojila

Skupna doba vračanja posojila: do 12 let (z že vključenim moratorijem) in do največ 3 leta moratorija. Skupna doba vračanja posojila ter dolžina moratorija sta odvisna od višine odobrenega posojila.

Splošni pogoji

V kolikor se zanimate za pridobitev nepovratnih sredstev, vam lahko pomagamo pri pripravi investicijske dokumentacije.

Na voljo smo vam za informacije in za pojasnila na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanje

Nepovratna sredstva - razpisi