Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis v okviru ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme za leto 2013

 

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok: od 7.8.2013 do 31.8.2013 oz. do porabe sredstev

Višina sredstev: 296.387,34 EUR

 

Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz ukrepov skupne kmetijske politike - Programa za izboljšanje proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov, ki ga je Republika Slovenija predložila Evropski komisiji v skladu z Uredbo 1234/2007/ES in potrdila Komisija s Sklepom Komisije z dne 14. 9. 2010 o odobritvi programa za izboljšanje pridelave in trženja čebelarskih proizvodov, v okviru sklopa Tehnična pomoč čebelarjem zaradi:

 • posodobitve čebelarstva v Republiki Sloveniji,
 • izboljšanja starostne strukture čebelarjev v Republiki Sloveniji,

in s tem prispevati k izboljšanju stanja proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov v Republiki Sloveniji.

Vlagatelji

Vlagatelji v okviru ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme so čebelarji, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju RS ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev.

Upravičeni stroški

Seznam opreme, za katero lahko čebelarji uveljavljajo podporo za nakup, obsega:

 • čebelji panji in oprema za panje,
 • zaščitna oprema,
 • ustrezna posoda za skladiščenje medu, matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska in čebeljega strupa,
 • črpalka za med,
 • naprave za utekočinjenje medu,
 • separator medu, voska, matičnega mlečka,
 • polnilna naprava za med,
 • stroj za etiketiranje steklene embalaže,
 • cisterna za homogenizacijo,
 • kontrolne tehtnice in elektronski sistemi za nadzor donosov,
 • agregat,
 • inkubator za shranjevanje matičnjakov do 70 celic,
 • prenosna klimatska naprava,
 • prikolice ali za čebeljo pašo prirejena prevozna sredstva z nosilnostjo do 1000 kg,
 • itd.

Upravičeni stroški so stroški za nakup nove opreme, ki so nastali in bili plačani med 16. oktobrom 2012 in 31. avgustom 2013.

Višina sofinanciranja

Višina javnega sofinanciranja za omenjen ukrep znaša 80% neto stroškov brez DDV, carin in dajatev pri uvozu, vendar največ:

 • Od 1 do 20 čebeljih družin          1000 eurov
 • Od 21 do 40 čebeljih družin        2000 evrov
 • Od 41 do 100 čebeljih družin      4000 eurov
 • Nad 100 čebeljih družin              6000 eurov

 

Čebelar je upravičen do sofinanciranja nakupa čebelarske opreme, če skupni znesek sofinanciranja znaša najmanj 30 odstotkov najvišjega zneska sredstev sofinanciranja.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu: office1@b2b-group.net.