Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za dodeljevanje sredstev projektom na območju avtohtonih narodnih skupnosti za leto 2013

 

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: prvi rok 10. 9. 2013 in drugi zadnji rok 15. 10. 2013

Višina sredstev: 2.100.000 EUR za posojila; 200.000 EUR za nepovratna sredstva

 

Predmet javnega razpisa

 

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil in nepovratnih sredstev sklada, in sicer za namene:

 • A1 – projekti primarne pridelave v kmetijstvu,
 • B – projekti podjetništva,
 • A2 – projekti kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti ter
 • C – polno financiranje razvojnih projektov.

Upravičena območja

Za madžarsko narodnostno skupnostjo v naslednjih naseljih:

 • v Občini Dobrovnik: Dobrovnik/ Dobronak in Žitkovci/ Zsitkóc,
 • v Občini Hodoš: Hodoš/ Hodos in Krplivnik/ Kapornak,
 • v Občini Moravske Toplice: Motvarjevci/ Szentlászló, Pordašinci/ Kisfalu, Čikečka vas/ Csekefa, Prosenjakovci/ Pártosfalva, Središče/ Szerdahely,
 • v Občini Lendava: Radmožanci/ Radamos, Kamovci/ Kámaháza, Genterovci/ Göntérháza, Mostje/ Hidvég, Banuta/ Bánuta, Dolga vas/ Hosszúfalu, Dolgovaške gorice/ Hosszúfaluhegy, Lendavske gorice/ Lendahegy, Lendava/ Lendva, Dolnji Lakoš/ Alsólakos, Gornji Lakoš/ Felsölakos, Čentiba/ Csente, Dolina/ Völgyifalu, Pince/ Pince, Pince marof/ Pincemajor, Petišovci/ Petesháza, Trimlini/ Hármasmalom, Gaberje/ Gyetryános, Kapca/ Kapca, Kot/ Kót in
 • v Občini Šalovci: Domanjševci/ Domonkosfa

Za italijansko narodnostno skupnost v naslednjih naseljih oziroma krajevnih skupnostih:

 • Občini Izola: Izola/ Isola (mesto), Dobrava, Jagodje,
 • v Občini Koper: Ankaran/ Ancarano, Barizoni/ Barisoni, Bertoki/ Bertocchi, Bošmarin/ Bossamarino, Cerej/ Cerei, Hrvatini/ Crevatini, Kampel/ Campel, Kolomban/ Colombano, Koper/ Capodistria (mesto), Prade/ Prade, Premančan, Škofije/ Val­marin, Šalara/ Salara, Škocjan/ San Canziano in
 • v Občini Piran: Piran/ Pirano (mesto), Portorož/ Portorose, Lucija/ Lucia, Strunjan/ Strugnano, Seča/ Sezza, Sečovlje/ Sicciole, Parecag/ Parezzago, Dragonja.

Vlagatelji

 • gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in obrtniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah
 • zadruge ter zadružne zveze po Zakonu o zadrugah
 • kmetijska gospodarstva

 

Višina sofinanciranja

V prilogi.

 

Rok za zaključek investicije je april/julij 2014.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .