Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis PURE 2013-2 – Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnem sektorju

 

 

Razpisnik: Energija plus d.o.o.

Rok: 25.10.2013 oz. do porabe sredstev

Višina sredstev: 223.010,00 EUR

Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije za ukrepe:

 • Vgradnja toplotnih črpalk
 • Vgradnja sprejemnikov sončne energije
 • Obnova in izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave
 • Izvedba energetskih pregledov
 • Programi informiranja in ozaveščanja
 • Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote
 • Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso in zemeljski plin
 • Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov
 • Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih

Cilj razpisa je povečana učinkovitost sistemov in naprav, ki ustrezajo sodobnemu stanju tehnike, in manjša poraba energije v primerjavi s splošno vgrajeno opremo.

Višina sofinanciranja

Višina nepovratne finančne spodbude je 44,5 €/MWh letnega prihranka energije in je omejena z višino prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, ki ga določa uredba. Za vsak posamezni ukrep se definirajo deleži priznanih stroškov, s katerimi se določi višina nepovratne finančne spodbude. Višina spodbude se določi v skladu s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE.

Skupna višina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne investicije lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ:

 • 30 % za velika podjetja
 • 40 % za srednja podjetja
 • 50 % za mikro/mala podjetja

Med upravičene stroške spada tudi priprava projektne dokumentacije, ki se nanaša na predviden ukrep in je nanj neposredno vezana. Prizna se upravičeni strošek v višini 3% od upravičene investicije, vendar ne več kot 1.000,00 €.

 

Rok za zaključek investicije je 31.05.2014

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .