Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       


Javni razpis PUREE1 – Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju

Naziv razpisa: PUREE1 

Razpisnik: Elektro Maribor Energije plus, d.o.o.

Rok: Javni razpis velja do 30. 6. 2012, do 12. ure oziroma do porabe sredstev

Pogoji za sodelovanje: Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:

 

  • samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni energetski koncept in
  • javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti,

(skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE)

 

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije za ukrepe:

  • Vgradnja toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije
  • Vgradnja sprejemnikov sončne energije za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije
  • Obnova in izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave
  • Izvedba energetskih pregledov
  • Programi informiranja in strokovnega svetovanja.

 

Višina sofinanciranja:

Višina sofinanciranja znaša 50% upravičenih stroškov investicije in se v skladu s Pravilnikom o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Ur.l. 89/08 in 25/09) dodeljuje kot subvencija. Višina nepovratne finančne spodbude je omejena z višino prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, ki ga določa Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih, in znaša 46,5 €/MWh letnega prihranka energije.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.energijaplus.si/projekti-iz-prispevka-pure/javni-razpis-za-javni-sektor-pure.html

Splošni pogoji

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko pomagamo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi