Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2013 - P2B

 

 

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Rok: 4.11.2013

Razpoložljiva sredstva: 2.160.000,00 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa so subvencije za inovativna podjetja, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad. Namen javnega razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Cilji javnega razpisa, merjeni za leto 2015:

  • uspešno poslovanje vsaj 50% podprtih podjetij. Kot uspešna podjetja se štejejo podjetja, ki imajo najmanj enega zaposlenega, ki bodo ustvarjala najmanj 50.000 EUR čistih prihodkov od prodaje letno in ki bodo poslovala z dobičkom,
  • vstop vlagateljev tveganega kapitala oziroma pridobitev strateškega investitorja v vsaj 10% podprtih podjetjih.

Vlagatelji

Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, katerim so bila že dodeljena sredstva po javnem razpisu P2A/2012 in na podlagi tega razpisa kandidirajo za sredstva za spodbujanje njihovega podjetja že drugo leto. Opredeljeni so kot skupina P2B/13. Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki.

Za navedeno ciljno skupino upravičencev do financiranja namreč velja, da so upravičeni do sofinanciranja na podlagi javnih razpisov P2 za največ 3 leta, pri čemer velja, da morajo za vsako obdobje sofinanciranja posebej kandidirati in izpolnjevati razpisne pogoje.

  • podjetje mora izkazovati vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas v obdobju od 1.1.2013 do 31.10.2013, z možnimi prekinitvami zaradi fluktuacije zaposlenih za največ 60 koledarskih dni.
  • kadar pride do večjih sprememb pri poslovanju podjetja, ki ga podjetje pri pripravi poslovnega načrta ni moglo predvideti, zaradi česar prihaja do razhajanja dejanskega stanja od stanja v poslovnem načrtu, ki je bil predložen ob prvi kandidaturi na razpis P2 (v 2012), mora podjetje pripraviti noveliran poslovni načrt, ki mora izkazovati: zaprto finančno konstrukcijo in razvidno likvidnost podjetja za obdobje 3 let.

Upravičenci morajo biti vključeni v enega izmed organiziranih programov mentoriranja, oziroma so si sami izbrali mentorja brez vključitve v program mentoriranja, pri tem pa je Sklad podal pozitivno mnenje k izboru.

Sofinanciranje

Sofinanciranje se odobri pod pogojem, da podjetje izpolni vse skupine spodaj navedenih ciljev in pridobi pozitivni sklep Sklada o realizaciji ciljev.

Cilji podjetja so razdeljeni v tri skupine in sicer:

  • zaposlitveni cilj: vsaj 1 zaposlen v podjetju skozi ocenjevano obdobje od 1.1.2013 do 31.10.2013 z možnimi prekinitvami zaradi fluktuacije zaposlenih za največ 60 koledarskih dni,
  • izvedbeni cilj, kjer se primerja dejanska izvedba podjetniške ideje z načrtovano izvedbo,
  • aktivnosti na prodajnem in finančnem trgu (sejemske aktivnosti, promocijske aktivnosti, ustvarjanje prihodkov, zbiranje privatnega kapitala in drugih oblik finančnih virov).

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij to so npr. stroški izdelave poslovnega načrta, plače zaposlenih, ki delajo na razvoju in dohodek iz pogodbe o poslovodenju, stroški promocije, stroški najema opreme, stroški najema poslovnih prostorov, stroški testiranja in dodatnega usposabljanja, materialni in nematerialni stroški, ki so namenjeni razvoju storitev oz. proizvoda, stroški mentoriranja,...

Višina sofinanciranja znaša 80% upravičenih stroškov. Subvencija se odobri za upravičene stroške nastale od:

  • 1.1.2013 do 31.12.2013, za prvo izplačilo subvencije;
  • Od 1.1.2014 do 30.9.2014, za drugo izplačilo subvencije.

Maksimalna višina subvencije za podjetje iz ciljne skupine P2B je 54.000 EUR v dveh izplačilih, prvo izplačilo v višini največ do 42.000 EUR ter drugo izplačilo v višini največ do 12.000 EUR.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .