Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za oddajo vlog v okviru ukrepa subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2013

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Do porabe sredstev oz. do 31.8.2013

Razpoložljiva sredstva: 29.383 EUR

Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru ukrepa Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2013. Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev vzrejevalcem čebeljih matic, če so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniške in gospodarske) čebeljih matic v letu 2012 najmanj za 5 odstotkov glede na vpisane čebelje matice v izvorno rodovniško knjigo v preteklem programskem letu, kar pomeni, da so bile vzrejene od 1. 5. 2011 do 31. 8. 2012

 

Vlagatelji morajo izpolnjevati zraven zgoraj  navedenih določil še splošne pogoje ter:

  • vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije;
  • vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v Republiki Sloveniji;
  • vlagatelj mora biti vpisan v register čebelnjakov (v nadaljnjem besedilu: CRČ) najpozneje dan pred oddajo vloge;
  • vlagatelj mora v CRČ sporočati podatke o številu čebeljih družin v svojih čebelnjakih v skladu s predpisom, ki ureja označevanje čebelnjakov;
  • vlagatelj mora priložiti kopijo odločbe Ministrstva o odobritvi vzrejališča čebeljih matic za leto 2013 in potrdilo o vzreji za posamezno vzrejno sezono za katero vlaga vlogo;
  • vlagatelj mora priložiti potrdilo o številu čebeljih matic, ki so vpisane v izvorno rodovniško knjigo v skladu s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za plemensko kranjsko čebelo, v preteklem programskem letu, ki ga prejme od druge priznane rejske organizacije;
  • vlagatelj mora priložiti potrdilo o pravilni izvedbi direktnega testa v letu 2012, ki ga prejme od druge priznane rejske organizacije.

Prejemnik sredstev mora vzrejati čebelje matice še najmanj pet let po prejeti pomoči, razen ob morebitni višji sili ali izrednih okoliščinah.

Višina subvencije

Subvencija vzrejevalcem čebeljih matic, ki uveljavljajo subvencijo za gospodarske čebelje matice znaša 2 € na čebeljo matico, za rodovniške čebelje matice pa subvencija znaša 7 €.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .