Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo v letu 2013

 

 

Razpisnik: SPIRIT Slovenija, javna agencija

Rok: 2.8.2013

Razpoložljiva sredstva: 200.000,00 EUR

 

Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo mikro, malim ali srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju: MSP), ki še niso prisotna na tujih trgih, na področju ugotavljanja konkurenčnosti podjetja in njegovih potencialov za internacionalizacijo ter oblikovanju strateškega načrta za internacionalizacijo.

V okviru ugotavljanja konkurenčnosti se izvedejo srečanja zunanjega svetovalca z vodstvom podjetja. V okviru srečanj se opravi analiza trenutnega stanja in konkurenčnega položaja podjetja na trgu. V nadaljevanju se s pomočjo zunanjega svetovalca oblikuje strateški načrt za internacionalizacijo podjetja skladno s profilom podjetja.

Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem poslovnega svetovanja za internacionalizacijo MSP-jem, ki še niso prisotna na tujih trgih, zmanjša tveganja in olajša odločitev pri vstopu oziroma načinu vstopa na tuje trge.

Upravičenci

Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe (mikro, majhna in srednje velika podjetja), ki izpolnjujejo zraven splošnih pogojev objavljenih v razpisu še sledeče posebne pogoje.

  • podjetje na dan oddaje vloge zaposluje vsaj tri osebe za polni delovni čas,podjetje v celoti zagotavlja sredstva za zaprtje finančne konstrukcije poslovnega svetovanja za internacionalizacijo, ki ga navaja v vlogi na ta javni razpis. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa, v finančnem načrtu projekta je upoštevana maksimalna vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov projekta, ki znaša 50% upravičenih stroškov oziroma najmanj 2.500,00 in največ 5.000,00 EUR,
  • podjetje in izvajalec poslovnega svetovanja za internacionalizacijo ne smeta biti medsebojno povezani družbi v smislu 527. člena ZGD-1. Poleg tega podjetje ne sme imeti nikakršnega deleža v podjetju izvajalca poslovnega svetovanja za internacionalizacijo, hkrati pa tudi izvajalec poslovnega svetovanja za internacionalizacijo ne sme imeti nikakršnega deleža v podjetju,
  • podjetje še ni prisotno na tujih trgih, pri čemer se kot podjetje, ki še ni prisotno na tujih trgih, šteje podjetje, katerega obseg prodaje na tujih trgih je v letu 2012 znašal manj kot 10% celotne prodaje v letu 2012 in /ali na dan oddaje vloge ni kapitalsko udeleženo v gospodarskih družbah s sedežem izven Slovenije,
  • podjetje ni sodelovalo v programu Izobraževanje za mednarodno poslovanje, International Trade Management, ki ga od leta 2006 izvaja SPIRIT Slovenija, javna agencija,
  • podjetje se lahko na ta javni razpis prijavi samo z eno vlogo, kjer ena vloga pomeni en prijavljen projekt (izvedba enega poslovnega svetovanja za internacionalizacijo, ki jo izvaja en zunanji izvajalec),
  • Podjetje ima lahko iz naslova tega javnega razpisa s SPIRIT Slovenija sklenjeno le eno veljavno pogodbo za sofinanciranje upravičenih stroškov.
  • podjetje mora poslovno svetovanje za internacionalizacijo izvesti v obliki pogodbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, ki lahko opravlja dejavnost poslovnega svetovanja in je specializiran za poslovno svetovanje,
  • zunanji izvajalec mora imeti vsaj tri reference s področja poslovnega svetovanja (vsaka v vrednosti najmanj 2.500,00 EUR brez DDV) v obdobju od leta 2011 do dneva oddaje vloge. Zunanji izvajalec mora za izvedbo svetovanja za internacionalizacijo zagotoviti svetovalca, ki ima vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju poslovnega svetovanja za internacionalizacijo, ter najmanj višjo strokovno izobrazbo ali višješolsko izobrazbo.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so stroški svetovalnih storitev, vezanih na poslovno svetovanje za internacionalizacijo, ki jih zagotavlja zunanji izvajalec. Upoštevani bodo stroški poslovnega svetovanja za internacionalizacijo, ki bodo izvedeni v obdobju od dneva oddaje vloge na ta javni razpis do 8.11.2013.

Intenzivnost pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov. Vlagatelj mora doseči prag za sofinanciranje vsaj 2.500,00 EUR in ne sme preseči 5.000,00 EUR.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .