Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi

 

 

Razpisnik: Slovenski regionalni razvojni sklad

Rok: do porabe sredstev, oz. najdlje do 30.10.2013

Razpoložljiva sredstva: 1.000.000,00 EUR

 

Predmet javnega razpisa

 

Predmet razpisa je dodeljevanje posojil za programsko pred-financiranje projektov, ki so bili uspešni pri kandidiranju na evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.

Prvi možni datum oddaje vlog je torek, 6.8.2013.

Vlagatelji oz. upravičenci

Vlagatelj mora biti registriran oziroma imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter dejavnosti, ki je predmet projekta. Vlagatelji in upravičenci do ugodnega posojila so:

  • pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina oz. občine;
  • nevladne organizacije;
  • grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne osebe;
  • pravne osebe zasebnega prava, ki izkazujejo neprofitni status;
  • javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imata država ali občina delež v lastništvu vlagatelja.

Finančni pogoji

Vlagatelj za projekt lahko s strani sklada pridobi posojilo v skupni višini do 80% pogodbene vrednosti, vendar največ 100.000 EUR, v kar ni vključen DDV. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo. Za dodeljena sredstva izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja. Zaprošeno posojilo mora biti v višini najmanj 10.000 EUR. Upravičenec mora zagotoviti razliko med dodeljenim posojilom in dejansko pogodbeno vrednostjo projekta.

Obrestna mera se obračunava po veljavni državni referenčni obrestni meri + 1,0% letno. Obresti se plačujejo mesečno, upravičenec pa mora vrniti posojilo po prejemu nepovratnih sredstev, oz. najkasneje v 3 letih od podpisa pogodbe.

Upravičenec, ki bo prejel odločbo o dodelitvi posojila, bo sklenil posojilno pogodbo pri Factor banki d.d., v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .