Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za izbiro izvajalcev regijskih garancijskih shem

 

 

Razpisnik: Slovenski regionalni razvojni sklad

Rok: 22.8.2013

Razpoložljiva sredstva: 10.000.000,00 EUR

Predmet javnega razpisa

 

Predmet razpisa je izbor izvajalcev regijskih garancijskih shem (v nadaljevanju: RGS) in zagotovitev sredstev sklada za izvajanje RGS. Sredstva so  namenjena  vzpostavitvi novih RGS in so strogo namenska.

Cilj razpisa je izbrati izvajalce RGS na območju Republike Slovenije, z namenom vršiti pospeševanje razvoja malega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v regijah, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov.

Upravičenci oz. izvajalci sheme

Izvajalci sheme po javnem razpisu so pravni subjekti , ki imajo pooblastilo oz. sklep razvojnega sveta regije za izvajanje RGS po tem razpisu in izpolnjujejo v razpisu zahtevane pogoje. Razvojni svet regije izda le eno pooblastilo in vsako regijo zastopa le en izvajalec. Posamezni izvajalec sme izvajati RGS tudi za sosednjo regijo, v kolikor ima zato sklepa obeh razvojnih svetov regij.

Finančni pogoji

Višina dodeljenih sredstev na izvajalca sheme je lahko največ 1.200.000,00 EUR in bo določena na osnovi meril za ocenjevanje izračuna dodeljene višine sredstev. Garancije se odobrava do zaključka tretjega leta delovanja RGS, zatem se morebitna prosta oz. nenamensko vezana sredstva iz vloge RGS vrne skladu. V primeru, da izvajalec sheme v roku enega leta ne izvede javnega razpisa za dodelitev garancij, je dolžan celotna pridobljena sredstva, skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva nakazila, vrniti skladu.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .