Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam

 

 

Razpisnik: Slovenski regionalni razvojni sklad

Rok: 1. rok 30.7.2013, 2. rok 13.9.2013

Razpoložljiva sredstva: 9.000.000,00 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam je dodeljevanje ugodnih posojil občinam za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali občine, oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta. Projekt mora izpolnjevati pričakovane cilje, merljive s kazalniki učinkov, pri čemer mora zasledovati najmanj enega izmed naslednjih ciljev:

 • izboljšanje komunalne infrastrukture,
 • izboljšanje socialne infrastrukture,
 • izboljšanje lokalnega cestnega omrežja,
 • izgradnja regionalne javne infrastrukture,
 • boljša kvaliteta bivanja,
 • večji poudarek skrbi za okolje,
 • pozitiven vpliv na gospodarski razvoj.

Vlagatelji

Vlagateljice in upravičenke do ugodnega posojila so občine v Republiki Sloveniji. Prijavljeni projekti se lahko nanašajo na področje:

 • vodooskrbe,
 • podjetništva,
 • komunalne infrastrukture,
 • zdravstva,
 • športa in kulture,
 • objektov v občinski lasti (nakup, gradnja, obnova in vzdrževanje),
 • cestnega omrežja,
 • okolja in prostora,
 • šolstva,
 • socialnega varstva,
 • trajnostne rabe energije.

Upravičeni stroški

Med upravičene stroške spadajo:

 • stroški nakupa zemljišč,
 • gradnje in rekonstrukcije ter v okviru tega tudi gradbeni nadzor,
 • nakup objektov ter opreme (v primeru rabljene opreme le-ta ne sme biti starejša od 5 let),
 • stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del prijavljenega projekta.

Finančni pogoji

Upravičenka za projekt lahko s strani sklada pridobi posojilo v skupni višini do 100% upravičenih stroškov, v kar ni vključen DDV. Vlagateljica mora za prijavo predložiti projekt, katerega investicijska vrednost je minimalno 6.000,00 EUR (brez DDV). Zaprošeno posojilo mora biti v višini najmanj 5.000,00 EUR oz. največ 1.000.000,00 EUR. Skupna višina zadolženosti vlagateljice do sklada ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega premoženja sklada. Vrednost namenskega premoženja sklada na dan 31.12.2012 znaša 96.706.286,34 EUR.

Višina obrestne mere: 3-mesečni Euribor + % letnega pribitka, ki je odvisen od koeficienta razvitosti občin za leto 2013 glede na UMZDRO. Skupna doba vračila posojila je do 15 let (z vključenim moratorijem). Občina upravičenka, ki bo prejela odločbo o dodelitvi posojila, bo sklenila posojilno pogodbo pri Factor banki d.d.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .