Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis ECO INNOVATION 2013

Razpisnik: Evropska komisija

Rok za oddajo: 5.9.2013

Razpoložljiva sredstva: 31.585.000 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je financiranje ekološko inovativnih projektov iz programa za podjetništvo in inovacije, ki podpira inovativnost in konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij. Cilj programa ECO INNOVATION je zmanjšati vpliv na okolje in razviti boljšo rabo virov. Prednostna področja programa so:

 • recikliranje materialov,
 • trajnostni gradbeni proizvodi,
 • sector hrane in pijače,
 • voda in
 • trajnostno poslovanje.

 

Projekti morajo biti inovativni in izkazovati znaten pozitiven vpliv na okolje; zagotavljati širšo uporabo in trženje; izkazovati jasne in dovolj velike koristi v podporo evropske okoljske politike; pokazati evropsko dodano vrednost in mednarodne razsežnosti projekta; biti dobro premišljeni, predvsem s tehničnega vidika in z vidika vodenja projektov in biti stroškovno učinkoviti in dosegati visoko kakovost.

 

Vlagatelji

Razpis je prvenstveno namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem in zasebnikom, prijava pa je možna za vse pravne osebe, ki se nahajajo v eni izmed držav upravičenk. Te so:

 • 27 držav članic EU;
 • Norveška, Islandija, Liechenstain;
 • Albanija, Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Izrael, Črna gora, Srbija in Turčija;
 • Druge države nečlanice EU, če imajo ustrezne pogodbe.

 

Upravičeni stroški

Med upravičene stroške spadajo:

 • neposredni stroški dela (realne bruto plače s pripadajočimi prispevki),
 • oprema in infrastruktura (samo del, ki je namenjen za inovacijo - upošteva se le amortizacija),
 • pogodbeni podizvajalci (do največ 35 odstotkov vseh upravičenih stroškov),
 • drugi specifični stroški (potovanja, sodelovanje na sejmih),
 • splošni stroški (sedem odstotkov upravičenih stroškov).

 

Projekti lahko trajajo največ 36 mesecev, program pa bo sofinanciral največ 50% upravičenih stroškov.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na:

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .Nepovratna sredstva - razpisi