Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini«

Razpisnik: SPIRIT Slovenija

Rok za oddajo: 30.05.2013

Razpoložljiva sredstva: 8.000,00 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Sem sodijo mednarodni sejmi, ki so vpisani v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase ali v mednarodnem registru sejmov AUMA in ki ima vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini slovenskim podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov oz. storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja slovenskih podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije slovenskih podjetij.

Vlagatelji

Vlagatelji po tem javnem razpisu so lahko gospodarske družbe in samostojni podjetniki, registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo poslovanje na tujem trgu.

Pogoji za pridobitev sredstev

Vlagatelji morajo zraven splošnih pogojev, ki so opisani v razpisu izpolnjevati še posebne pogoje, ki so:

 • podjetje je na dan 31.12.2012 zaposlovalo vsaj eno osebo za polni delovni čas,
 • podjetje v celoti zagotavlja sredstva za zaprtje finančne konstrukcije udeležbe na sejmu,
 • podjetje bo vodilo stroške udeležbe na sejmu v tujini na ločenem stroškovnem nosilcu,
 • v finančnem načrtu projekta je upoštevana maksimalna vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov projekta,
 • podjetje ni kapitalsko ali kakorkoli drugače lastniško ali upravljavsko povezano s sejmiščem oz. organizatorjem sejma,
 • podjetje se lahko na ta javni razpis prijavi samo z eno vlogo oz. samo enim prijavljenim projektom,
 • podjetje ne more zahtevati sofinanciranja upravičenih stroškov udeležbe za tiste sejme, ki so na seznamu skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini objavljenih na portalu SPIRIT Slovenija,
 • podjetje ne more zahtevati sofinanciranja upravičenih stroškov udeležbe za tiste sejme, ki so na seznamu sejmov in borz za leto 2013 objavljenih na portalu SPIRIT Slovenija,
 • podjetje, ki se prijavlja na ta javni razpis, se mora sejma udeležiti kot samostojni razstavljavec.

Upravičeni stroški

Med upravičene stroške spadajo:

 • stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujin,
 • stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora,
 • stroški upravljanja razstavnega prostora.

Višina sofinanciranja

Obseg sofinanciranja znaša 60% upravičenih stroškov oziroma največ 8.000,00 EUR. Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmih, ki bodo izvedeni med od 2.1.2013 do 31.12.2013.

 


 

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .Nepovratna sredstva - razpisi