Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       


Javni razpis pomurje- 3. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZAČETIH INVESTICIJ PODJETIJ IN USTVARJANJA NOVIH DELOVNIH MEST NA OBMOČJU IZVAJANJA ZAKONA O RAZVOJNI PODPORI V

POMURSKI REGIJI V OBDOBJU 2010 - 2015

Sofinanciranje stroškov investicij ali stroškov ustvarjenih delovnih mest do 50% za majhna podjetja, srednje velika podjetja do 40% in za velika podjetja do 30% upravičenih stroškov.

 

v Uradnem listu RS št. 26/2011 dne 8.4.2011 je bil objavljen 3. javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij podjetij na območju izvajanja Zakona v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva in ustvarjanja novih delovnih mest pri vzpostavitvi novega obrata, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki in bistvenimi spremembami proizvodnega procesa v obstoječem obratu. Nepovratna sredstva po tem javnem razpisu se razpisujejo za nakup strojev in opreme ter stroške nematerialnih naložb.

 Skupna višina nepovratnih sredstev, ki bo v tem razpisu na voljo za sofinanciranje, znaša 1.400.000,00 EU in se razpisujejo za leto 2011.

 Za dodelitev nepovratnih sredstev lahko kandidirajo prijavitelji s projekti, katerih vrednost sofinanciranja investicije znaša od 30.000 do 50.000 EUR ob upoštevanju zgornje meje intenzivnosti državnih pomoči.

Zgornja meja intenzivnosti državne pomoči lahko znaša do 30% upravičenih stroškov investicij ali stroškov ustvarjenih delovnih mest, povezanih z investicijo za velika podjetja, izraženo v bruto ekvivalentu dotacije, ne glede na to, iz katerih javnih virov je pomoč dodeljena. Za srednje velika podjetja se tako določena zgornja meja lahko poveča za 10 odstotnih točk (40 %) in za majhna podjetja 20 odstotnih točk (50%), razen za podjetja, ki poslujejo v sektorju transporta.

 Na ta razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo ne glede na njihovo pravno obliko, imajo registriran sedež na območju izvajanja zakona in začetno investicijo v celoti izvajajo na območju izvajanja zakona. Pomurska regija po zakonu obsega območja

občin: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.

Splošni pogoji

V kolikor se zanimate vi ali vaši kupci za pridobitev nepovratnih sredstev, lahko pomagamo pri pripravi investicijske dokumentacije.

Na voljo smo vam za informacije in za pojasnila na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanje

Nepovratna sredstva - razpisi