Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2013

Razpisnik: Ministrstvo za kulturo

Rok za prijavo: 27. 5. 2013

Predvidena višina sredstev: 2.150.000,00 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet rednega letnega javnega projektnega razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2013 je podpora medijem pri ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, ki so v skladu s 4. členom ZMed pomembne za uresničevanje javnega interesa na področju medijev. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin:

  • tiskanih medijev;
  • radijskih programov;
  • televizijskih programov;
  • elektronskih publikacij.

Pogoji za sodelovanje

Na javni razpis se lahko prijavijo:

  • izdajatelji tiskanih medijev, izdajatelji radijskih in televizijskih programov in izdajatelji elektronskih publikacij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na dan objave razpisa v Uradnem listu RS vpisani v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS. Izdajatelj medija mora biti vpisan v razvid medijev med celotnim postopkom javnega razpisa oziroma do dokončanja sofinanciranega projekta;
  • pravne ali fizične osebe, ki so na dan objave razpisa v Uradnem listu RS registrirane za produkcijo avdiovizualnih del oziroma radijskih programov (v nadaljnjem besedilu: neodvisni producenti), in katerih projekti bodo najkasneje v roku 1 leta po dokončanju uvrščeni v programsko shemo izdajateljev radijskih ali televizijskih programov in javno predvajani.

Upravičeni stroški

  • stroški osebja, neposredno povezani z izvedbo prijavljenega projekta (avtorji prispevkov, fotografi, radijski in televizijski voditelji, snemalno osebje…). Pri stroških osebja se lahko uveljavljajo samo ure, ko je zaposleni izvajal aktivnosti, namenjene projektu;
  • stroški drugih storitev, ki so neposredno povezane s projektom (stroški avtorjev prispevkov, fotografov, radijskih in televizijskih voditeljev, snemalnega osebja, tiska, likovne zasnove, scenografije, potni stroški, ki so nastali pri izvajanju projekta ter so povezani s produkcijo vsebin…).

Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega projekta lahko znaša največ 50 % vseh predvidenih upravičenih stroškov izvedbe projekta iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1610


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi