Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2013

Razpisnik: Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovativnost, razvoja investicij in turizma (SPIRIT Slovenija)

Rok za prijavo: 17.05.2013

Predvidena višina sredstev: 250.000,00 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav obstoječih izvoznikov na novih tujih trgih glede možnosti prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev na nov tuj trg in prodora novih izdelkov na nov tuj trg.

Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na novih tujih trgih slovenskim izvoznim podjetjem, ki vstopajo na novi tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajša odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbran nov tuj trg.

Tržna raziskava po tem razpisu je strukturiran prikaz pridobljenih podatkov o trgu in konkurenci, pridobljen pretežno iz primarnih virov podatkov. Cilj razpisa je podpreti 50 slovenskih podjetij pri izdelavi tržnih raziskav na novih tujih trgih.

Vlagatelji

Vlagatelji so lahko mikro, majhna in srednje velika podjetja ter samostojni podjetniki v Sloveniji, ki izpolnjujejo splošne pogoje navedene v javnem razpisu.

Pogoji za sodelovanje

Podjetja in samostojni podjetniki morajo zraven splošnih pogojev, ki so opisani v razpisu izpolnjevati še sledeče pogoje:

  • imajo na dan 31.12.2012 vsaj 5 zaposlenih za polni delovni čas,
  • podjetje v celoti zagotavlja sredstva za zaprtje finančne konstrukcije izdelave tržne raziskave na novem tujem trgu,
  • v finančnem načrtu projekta je upoštevana maksimalna vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov projekta, ki znaša 50% upravičenih stroškov oz. največ 5.000,00 EUR,
  • podjetje in izvajalec tržne raziskave na novem tujem trgu ne smeta biti medsebojno povezani družbi. Poleg tega podjetje ne sme imeti nikakršnega deleža v podjetju izvajalca tržne raziskave hkrati pa tudi izvajalec tržne raziskave ne sme imeti nikakršnega deleža v podjetju,
  • podjetje je obstoječi izvoznik, pri čemer se kot obstoječi izvoznik šteje podjetje, ki je realiziralo prodajo na trgih izven Slovenije v letu 2012,
  • podjetje v državo, ki je predmet izdelave tržne raziskave še ne izvaža, oziroma še ni realiziralo izvoza v letih 2012 in 2013,
  • podjetje se lahko na ta javni razpis prijavi samo z eno vlogo,
  • podjetje za izdelavo tržne raziskave na novem tujem trgu, za katerega vlaga vlogo na osnovi tega razpisa, ni prejelo sredstev na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2011 ali 2012 (JR 4/2011-446 in JR 1/2012-446).
Upravičeni stroški
  • strošek svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavlja zunanji izvajalec z ustreznimi referencami.

Upoštevani bodo projekti izdelave tržnih raziskav, ki bodo izvedeni od dneva oddaje vloge na ta javni razpis in najdlje do08.11.2013.

Višina sofinanciranja je v skladu s shemo državne pomoči »Spodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje 2010 -2014, kjer je intenzivnost pomoči 50% upravičenih stroškov.

Pomoč je hkrati tudi vrednostno omejena in sicer ne more preseči 5.000,00 EUR.

Kadar podjetje prejme pomoč v obliki tveganega kapitala, ter v prvih treh letih po prejemu  tveganega kapitala zaprosi za pomoč po tem javnem razpisu, se dovoljena intenzivnost zniža za 20%. Zmanjšanje ne presega skupnega zneska prejetega rizičnega kapitala.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.japti.si/index.php?t=Razpisi&id=160&l=sl

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi