Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letu 2013

 

Naziv razpisa: Romska infrastruktura

Razpisnik: MGRT

Rok: 15.04.2013

Predvidena višina sredstev: 3.000.000 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov v lokalno cestno in drugo osnovno komunalno infrastrukturo v romskih naseljih v letu 2013.

Višina sofinanciranja

Višina sofinanciranja je do največ 100 % upravičenih stroškov.

Vlagatelji

Na razpisu lahko kandidirajo občine, ki imajo komunalno neurejena strnjena bivališča Romov – romska naselja in so v rekočem mandatu občinskega sveta v občinski svet izvolile predstavnika romske skupnosti v skladu z Zakonom o lokalni samoupravni oziroma, ki imajo na dan objave v skladu z določbami Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji ustanovljeno posebno delovno telo občinskega sveta za spremljanje položaja romske skupnosti, katerega člani so tudi predstavniki romske skupnosti.

Upravičeni nameni

Sofinancirani so lahko naslednji nameni v romskih naseljih:

  • Vodovodni sistemi, kar vključuje zajetja in cevovode do priključka uporabnika,
  • Kanalizacijsko omrežje, kadar je le-to potrebno zaradi zaščite vodnih virov oziroma drugih ekoloških zahtev,,
  • Elektrifikacija strnjenih naselij,
  • Novogradnje ali rekonstrukcije lokalnih cest in javnih poti,
  • Odkup zemljišč za ureditev in zaokrožitev naselij.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=962

 


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi