Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

P2A 2013 Subvencije za zagon inovativnih podjetij

Naziv razpisa: P2A 2013

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Rok: 6.5.2013

Predvidena višina sredstev: 800.000 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa so subvencije za inovativna podjetja, katerega namen je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Vlagatelji

Vlagatelji so lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki so se registrirali med 1.12012 in 28.2.2013.

Razvoj mora potekati v podjetju, izjemoma je mogoče, za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo ali znajo razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov in institucij.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so vsi zagonski stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme. Sem spadajo:

  • stroški izdelave poslovnega načrta,
  • plače zaposlenih, ki delajo na razvoju in dohodek iz pogodbe o poslovodenju,
  • stroški promocije,
  • stroški najema opreme,
  • stroški najema poslovnih prostorov,
  • stroški testiranja in dodatnega usposabljanja,
  • materialni in nematerialni stroški, ki so namenjeni razvoju storitev oz. proizvoda,
  • stroški mentoriranja,...

Upravičenci bodo morali do 31.12.2013 izbrati enega izmed organiziranih programov mentoriranja ali si sami izbrati mentorja brez vključitve v program mentoriranja. Cilj programa mentoriranja je pridobitev ustreznega mentorja, ki bo na podlagi individualnih srečanj nudil pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc, spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje in izvaja podjetje, da uspe.

Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v cestno prometnem sektorju. Maksimalna višina subvencije za podjetje iz ciljne skupine P2A je 20.000 EUR.

Subvencija se odobri za upravičene stroške nastale od 01.09.2012 do 31.12.2013.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.podjetniskisklad.si/70/2013/p2a-2013---subvencije-za-zagon-inovativnih-podjetij.html


V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi