Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2013 – P2C 2013

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Rok: 22.03.2013

Predvidena višina sredstev: 1.200.000,00 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa so subvencije za zagon inovativnih podjetij, katerega namen je nadaljnji razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Vlagatelji

Vlagatelji so lahko podjetja, katerim so bila že dodeljena sredstva po javnem razpisu P2/2011 in P2/2012 in na podlagi tega razpisa kandidirajo za sredstva za spodbujanje njihovega podjetja že tretje leto.

Pogoji za sodelovanje

Podjetje mora izkazovati vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas od oddaje vloge do konca obdobja upravičenih stroškov.

V kolikor pride do večjih sprememb pri poslovanju podjetja, ki ga podjetje pri pripravi poslovnega načrta ni moglo predvideti, zaradi česar prihaja do razhajanja dejanskega stanja od stanja v poslovnem načrtu, ki je bil predložen ob prvi kandidaturi na razpis P2 in morebitni novelaciji pri drugi kandidaturi, mora podjetje pripraviti noveliran poslovni načrt, ki mora izkazovati zaprto finančno konstrukcijo in razvidno likvidnost podjetja za obdobje 3 let.

Upravičeni stroški

  • plače zaposlenih, ki delajo na razvoju in dohodek iz pogodbe o poslovodenju, ki je sklenjena na podlagi zavarovalne osnove 112; maksimalni upravičen strošek mesečne plače ali dohodka iz pogodbe o poslovodenju je 1.600 EUR bruto na zaposlenega, ki dela na razvoju; samostojni podjetniki, kot nosilci dejavnosti niso upravičeni do povračila stroškov plač in prispevkov,
  • stroški promocije do 5.000,00 EUR,
  • stroški najema opreme za realizacijo projekta, vendar največ 5.000 EUR,
  • stroški najema poslovnih prostorov v Sloveniji. Za kritje stroškov najemnine lahko podjetje pridobi maksimalno 6 EUR/m2 (za podjetja v podjetniških inkubatorjih in tehnoloških parkih) in maksimalno 3 EUR/m2 (za podjetja v univerzitetnih inkubatorjih) in se izplača na osnovi podatkov iz najemne pogodbe,
  • stroški testiranja in dodatnega usposabljanja projekta,
  • materialni stroški, ki so namenjeni razvoju storitev oz. proizvoda prijavljenega projekta,
  • nematerialni stroški v povezavi z razvojem prijavljenega projekta (nematerialne investicije zajemajo pridobivanje posebnih certifikatov in standardov, zaščito lastnega znanja-patenti, nakup licenc).

Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v cestno prometnem sektorju. Upravičeni stroški se povrnejo v višini največ do 80%, preostali del se lahko financira iz lastnih in nejavnih virov.

Subvencija se odobri za upravičene stroške projekta nastale od 1.9.2012 do 30.06.2013.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.podjetniskisklad.si/66/2013/p2c-2013---subvencije-za-zagon-inovativnih-podjetij-v-letu-2013-.html

 


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi