Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest ter razvoja mikro podjetij na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2013

 

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok za prijavo: 02.04.2013

Predvidena višina sredstev: 416.647,00 EUR

 

Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v mikro podjetjih v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega obrata, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki in bistveni spremembami proizvodnega procesa v obstoječem obratu. Investicija se mora izvajati na območju občin Bovec, Kobarid ali Tolmin.

 

Vlagatelji

Vlagatelji so lahko mikro podjetja in samostojni podjetniki v Sloveniji in tujini, ki imajo sedež podjetja ali podružnico registrirano na območju občin Bovec, Kobarid ali Tolmin.

 

Pogoji za sodelovanje

Podjetja in samostojni podjetniki morajo zraven splošnih pogojev, ki so opisani v razpisu izpolnjevati še sledeče pogoje:

-       imajo registriran sedež ali podružnico na območju občin Bovec, Kobarid ali Tolmin pred 1.2.2013,

-       katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči v Evropski uniji,

-       za projekt niso prejeli nobenih finančnih pomoči s čemer bi skupna državna pomoč presegala dovoljeni delež,

-       bodo celotno investicijo zaključili najkasneje do 31.12.2015.

 

Upravičeni stroški

  • nakup zemljišč,
  • gradnja in nakup objektov,
  • nakup strojev in opreme,
  • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja.

Višina sofinanciranja je odvisna od izpolnjevanja pogojev, vendar v nobenem primeru ne sme preseči 50 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro podjetja ali 30 % vrednosti upravičenih stroškov za podjetja, ki poslujejo v sektorju transporta.

 

Celotna vrednost upravičenih stroškov mora biti višja od 10.000 EUR, vendar skupna vrednost sofinanciranja investicije ne bo mogla preseči 50.000 EUR.

 

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=957


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

 

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi