Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za spodbujanje uvajanja in implementacije Znaka za okolje EU za turistične nastanitve – EU marjetice

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: 21.03.2013, 03.06.2013 in 16.09.2013 oz. do porabe sredstev.

Predvidena višina sredstev: 49.000,00 EUR

Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov uvajanja in implementacije Znaka za okolje EU za turistične nastanitve in stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti podjetja, ki jo je pridobilo z Znakom za okolje EU za turistične nastanitve.

 

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe, podjetnike in druge pravne osebe, ki delujejo na področju turizma, vključno s kmetijami z nastanitvijo, k uvajanju ekološkega managementa in ekoloških standardov.

 

Vlagatelji

Na razpis se lahko prijavijo  podjetniki  in gospodarske družbe.

 

Pogoji za sodelovanje

Prijavitelji morajo zraven splošnih pogojev, ki so opisani v razpisu izpolnjevati še ostale pogoje, ki so:

  1. Pridobitev  Znaka za okolje EU za turistične nastanitve.
  2. 2. Prijavitelj mora biti lastnik nastanitvenega obrata, ki je prejel certifikat za okolje. 
  3. Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja v okviru tega razpisa, niso in ne bodo prijavljeni za sofinanciranje v nobenem drugem razpisu.
  4. Prijavitelj bo ohranjal oz. obnavljal Znak za okolje EU vsaj do leta 2015.

 

Upravičeni stroški

  • svetovalne storitve na področju ekološkega managementa;
  • usposabljanje lastnih kadrov ponudnika turističnih storitev;
  • izvajanje promocije turistične ponudbe ponudnika;
  • stroški izdelave promocijskega materiala.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov uvajanja in implementacije Znaka za okolje EU za turistične nastanitve lahko dosega največ 7.000,00 EUR za posamezen nastanitveni objekt oz. ne več kot 80% upravičenih stroškov uvajanja in implementacije Znaka za okolje EU za turistične nastanitve.

 

Rok za porabo sredstev je 31.12.2013

 

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=959

 


V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi