Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA za leto 2013

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok za oddajo: 15. 4. 2013, ter 9. 9. 2013 

Predvidena višina sredstev: 400.000 EUR v letu 2013, 1.000.000 EUR v letu 2014 

Predmet javnega razpisa

Predmet Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative Eureka za leto 2013 je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov za projekte, ki so potrjeni na zasedanjih programa Eureka s strani skupine Visokih predstavnikov programa Eureka. Predmet sofinanciranja so raziskovalno razvojni projekti v podjetjih in  javnih raziskovalnih organizacijah za pridobivanje novih znanj ter za nove, spremenjene ali

izboljšane proizvode, postopke ali storitve, s sofinanciranjem stroškov za industrijske raziskave

Vlagatelji

Prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodne objave, ki so, da se projekt izvaja na katerem koli tehnološkem področju, da ima projekt civilni namen, ter da je rezultat projekta nov proizvod, postopek ali storitev. Poleg splošnih pogojev mednarodne objave morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi določene pogoje, ki so opisani v razpisni dokumentaciji

 

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški se bodo priznali v okviru posameznega projekta in predstavljajo stroške za izvajanje raziskovalno-razvojne dejavnosti projekta, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav (načrtovane raziskave ali kritične preiskave, usmerjene v pridobivanje novega znanja in spretnosti za razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev ali za znatno izboljšanje obstoječih  proizvodov, procesov ali storitev).

 

Upravičeni stroški se bodo priznali v vrednosti upravičenih stroškov za raziskovalne-razvojne aktivnosti, ki so nastali in bili plačani v obdobju za izplačilo in sicer do 50% za mikro, mala in srednje velika podjetja in 40% za javne raziskovalne organizacije in velika podjetja.

 

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=955 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi