Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter agrarne in pašne skupnosti za leto 2013

 

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok: 03.04.2013.

Razpoložljiva sredstva: 4.000.000,00 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, predelavo živilskih proizvodov, skupne naložbe (kmetijski in živilski proizvodi) ter prvo stopnjo predelave lesa iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom, ki jih bodo izvajale kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter agrarne in pašne skupnosti, in bodo spodbujale uvajanje novih tehnologij, novih proizvodov oziroma proizvodnih izboljšav ter izboljšale učinkovitost trženja proizvodov, kar bo pospešilo posodabljanje predelovalnih obratov v smeri večje učinkovitosti in produktivnosti.

Vlagatelji

Na razpis se lahko prijavijo kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter agrarne in pašne skupnosti,.

Pogoji za sodelovanje:

Prijavitelj, ki kandidira na javni razpis mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Mora upoštevati podatke iz uradnih evidenc,
 • Pred datumom začetka upravičenih stroškov ne sme začeti z deli,
 • V primeru zahtevnih naložb mora k vlogi predložiti poslovni načrt,
 • Kmetijsko gospodarstvo na katerem se bo izvedla naložba mora biti dejavno kmetijsko gospodarstvo,
 • Kmetijsko gospodarstvo na katerem se bo izvedla naložba mora zagotoviti obseg dela iz opravljanja kmetijski, gozdarskih ali dopolnilnih dejavnosti vsaj v višini 1,5 PDM,
 • Vlagatelj mora biti lastnik, solatnik ali dolgoročni najemnik (tudi stavbna ali služnostna pravica) nepremičnine na kateri se bodo izvajala dela,
 • Zagotoviti ustrezno projektno dokumentacijo,
 • Pravnomočno gradbeno dovoljenje v kolikor ga zahteva izvedba naložbe,
 • Izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih virov financiranja naložbe,
 • Drugi pogoji.

Višina sofinanciranja:

Višina sofinanciranja znaša: od 45 – 60 % upravičenih stroškov.

Upravičeni stroški

Upravičljiv strošek je novogradnja, rekonstrukcija in investicijsko vzdrževanje:

 • proizvodnih prostorov in
 • prostorov namenjenih trženju kmetijskih proizvodov;
 • komor, sušilnic, hladilnic, zamrzovalnic;
 • prostorov za skladiščenje;
 • kurilnic in sistemov za pridobivanje obnovljivih virov energije;
 • energetskih in kompresorskih postaj;
 • greznic s ponikovalnim poljem ali sistemom lagun ali drugih čistilnih naprav.

Upravičeni so stroški nakupa novih strojev oziroma opreme in montaže.

Upravičeni so splošni stroški, kot so priprava vloge in poslovnega načrta, stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije, stroški nadzora izvedbe gradbenih in obrtniških del in stroški priprave zahtevkov za izplačilo.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1054


V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi