Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis v podporo nacionalnemu sistemu inovacij za leto 2013 in 2014

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: 21.02.2013

Razpoložljiva sredstva: v letu 2013: 1.500.000,00 EUR; v letu 2014: 1.500.000, 00 EUR.

 

Predmet javnega razpisa

Sredstva v okviru javnega razpisa v podporo nacionalnemu sistemu inovacij za leti 2013 in 2014 so namenjena krepitvi inovacijskih sposobnosti podjetij in povečanju učinkovitosti podpornega okolja za inovativnost. Predmet javnega razpisa je financiranje aktivnosti organizacij podpornega okolja, ki imajo ključno nalogo spodbujati in krepiti inovacije za trg, to je uvajanje novih izdelkov, postopkov in storitev oz. tehnoloških in netehnoloških inovacij v podjetjih v zasebnem sektorju v Republiki Sloveniji. 


Namen javnega razpisa je s financiranjem predlagateljev za dejavnosti na področju tehnološkega razvoja in inovacij povečati gospodarsko uspešno inovacijsko dejavnost v zasebnem sektorju, ki je temeljna za rast in razvoj celotne družbe, na osnovi tehnološko zahtevnejših izdelkov z višjo dodano vrednostjo. 


Cilj javnega razpisa je podpreti delovanje predlagateljev samih oziroma konzorcijev, ki jih zastopajo in s tem prispevati k dvigu inovacijskih dejavnosti na različnih področjih zasebnega sektorja. 


Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa znaša 3.000.000 evrov. Obdobje za porabo sredstev sta proračunski leti 2013 in 2014, in sicer v letu 2013 skupaj 1.500.000 evrov ter v letu 2014 skupaj 1.500.000 evrov. Okvirna višina razpisanih sredstev za javni razpis se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru istih proračunskih postavk.

 

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=948


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi