Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za sofinanciranje konzorcija, ki izvaja dejavnosti prenosa tehnologij v javnih raziskovalnih organizacijah v Republiki Sloveniji v letih 2013 in 2014

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: 20.02.2013

Razpoložljiva sredstva: v letu 2013: 450.000,00 EUR; v letu 2014: 550.000,00 EUR.

 

Predmet javnega razpisa


Sredstva v okviru javnega razpisa za sofinanciranje konzorcija, ki izvaja dejavnost prenosa tehnologij v javnih raziskovalnih organizacijah v Republiki Sloveniji v letih 2013 in 2014 so namenjena krepitvi inovacijskih sposobnosti podjetij ter povečanju učinkovitosti podpornega okolja za inovativnost. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti prenosa tehnologij v javnih raziskovalnih organizacijah, to so javni raziskovalni zavodi in visokošolski zavodovi, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija (JRO). 


Namen javnega razpisa je spodbujanje dejavnosti prenosa tehnologij, tehnološkega razvoja in inovativnosti v JRO. Dejavnosti prenosa tehnologij po tem razpisu so dejavnosti prenosa tehnologij in rezultati le-tega: nova zavarovana intelektualna lastnina, nove raziskovalno- razvojne pogodbe med JRO in gospodarskim subjektom, licenciranje, ustvarjanje »spin-off« in »spin-out« podjetij ali druge oblike upravljanja znanja, razvitega v JRO. 


Cilj javnega razpisa je prenos znanja in tehnologij v gospodarsko uporabo. Neposredni rezultati javnega razpisa so: podeljeni in vloženi slovenski in tuji patenti ter znamke in modeli, sklenjene nove licenčne pogodbe, sklenjene nove raziskovalno-razvojne pogodbe med JRO in gospodarskim subjektom, nova »spin-off« in »spin-out« podjetja. 


Za financiranje dejavnosti prenosa tehnologij v JRO je v letu 2013 predvidenih 450.000,00 evrov ter 550.000,00 evrov v letu 2014.

 

 

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=951

 


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi