Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program EUROSTARS, v okviru iniciative EUREKA

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: 04.04.2013

Razpoložljiva sredstva: 600.000,00 EUR.

 

Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program EUROSTARS v okviru iniciative EUREKA je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov za projekte, ki so potrjeni na mednarodnem ocenjevanju Eurostars s strani skupine Visokih predstavnikov programa Eurostars. Strateški cilj javnega razpisa je zagotoviti sofinanciranje za tržno orientirane industrijske raziskave in razvoj s posebnim poudarkom na malih in srednje velikih podjetjih, ki izvajajo raziskave in razvoj. V posameznem projektu sestavljajo mednarodni konzorcij nacionalni partnerji iz različnih držav članic Eurostars (konzorcijska pogodba je priloga pogodbe). Predmet sofinanciranja so mednarodno, uporabno usmerjeni raziskovalno-razvojni projekti, ki pokrivajo katerokoli tehnološko področje, morajo pa imeti civilen namen in razviti nov proizvod, postopek ali storitev. 


Ta razpis se navezuje na ustrezni mednarodni razpis projekta EUROSTARS z imenom: »EUREKAs EUROSTARS programme« (mednarodni razpis), objavljen na spletnem naslovu www.eurostars-eureka.eu. V mednarodnem razpisu EUROSTARS sodeluje 33 držav članic konzorcija EUROSTARS, seznam je na spletnem naslovu www.eurostars-eureka.eu. Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki so v okviru 9. skupnega razpisa prejeli obvestilo o izboru s strani sekretariata Eureka.


Za nacionalno sofinanciranje  projektov EUROSTARS je v letu 2013 predvidenih 600.000,00 evrov ter 500.000,00 evrov v letu 2014. Višina sredstev za sofinanciranje projektov, ki se bodo zaključili po letu 2014, je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena v proračunu za ta leta. Morebitna sprememba sofinanciranja  projekta po letu 2014 bo določeno z aneksom k pogodbi. Obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2013, 2014, 2015 in 2016.

 

 

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=952


V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi