Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za ukrep 322 - Obnova in razvoj vasi

 

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok za oddajo:12.2.2013

Predvidena višina sredstev: 15.000.000 EUR

Višina sofinanciranja: do 60 %

 

Predmet javnega razpisa

Predmet podpore 1: ureditev površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih;

Predmet podpore je ureditev prireditvenih površin za kulturne, športne in druge javne namene, izgradnja vaških in otroških igrišč ter rekreacijskih poti.

 

Predmet podpore 2: ureditev vaških jeder;

Predmet podpore je arhitekturno-urbanistična in hortikulturna ureditev vaškega jedra, ureditev prostorov za trženje lokalnih pridelkov in izdelkov in postavitev urbane opreme (kot so vodnjaki oziroma okrasni bazeni, cvetlična korita, skulpture, klopi, ograje, izveski in informacijske table).

 

Predmet podpore 3: ureditev komunalne in prometne infrastrukture ter povezav v naseljih; 

Predmet podpore je izgradnja komunalne in prometne infrastrukture, kot so izgradnja oziroma obnova sistemov vodooskrbe, izgradnja sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda, izgradnja oziroma rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti, ureditev pločnikov, kolesarskih stez, parkirišč za javne namene, avtobusnih in železniških postajališč, varnostnih ograj in javne razsvetljave.

 

Predmet podpore 4: obnova in izgradnja večnamenskih zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno in drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva na podeželju;

Predmet podpore so novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije in investicijsko-vzdrževalna dela večnamenskih zgradb javnega pomena, kot so kulturni domovi, gasilski domovi, prostori za delovanje otrok, mladih, društev in drugih lokalnih skupnosti, prostori za medgeneracijsko druženje in e-točke. Predmet podpore je tudi notranja oprema vključno z informacijsko–komunikacijsko tehnologijo. Predmet podpore je tudi z naložbo povezana zunanja ureditev.

 

Predmet podpore 5: preselitev kmetij iz vaških središč z namenom njihove celostne ureditve;

Predmet podpore je odkup nepremičnin in zemljišč v vaškem središču z namenom celostne ureditve vaškega središča.


Vlagatelji:

Vlagatelji so občine.

 

Upravičeni stroški:

  • ureditev površin za skupne namene
  • novogradnja, adaptacija, rekonstrukcija in investicijsko vzdrževalna dela
  • gradbena in obrtniška dela
  • izgradnja komunalne in prometne infrastrukture
  • nakup zemljišč
  • nakup nove opreme
  • nakup informacijsko – komunikacijskih tehnologij
  • stroški povezani s pripravo in izvedbo naložbe

 

 

Višina sofinanciranja

Najvišja stopnja pomoči znaša do vključno 60%  upravičenih stroškov.

 

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1040

 


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi