Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

JAVNI RAZPIS ZA UKREP 133 - Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane

 

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok za oddajo: 20.2.2013

Predvidena višina sredstev: 5.000.000 EUR

Višina sofinanciranja: do 70 %

 

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 133 »Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane«.

Predmet podpore v okviru tega javnega razpisa je delno pokritje stroškov za izvajanje aktivnosti skupinam proizvajalcev za:

 • informiranje potrošnikov,
 • oglaševanje in
 • pospeševanje prodaje na notranjem trgu za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti Evropske unije oziroma Republike Slovenije.

Cilji ukrepa:

Cilj podpore dejavnostim informiranja potrošnikov in pospeševanja prodaje proizvodov, vključenih v sheme kakovosti, je povečati obseg proizvodnje in trženja proizvodov z zaščitenim znakom oziroma simbolom kakovosti, prispevati k dvigu kakovosti kmetijskih proizvodov in živil in s tem povečanju dodane vrednosti v kmetijstvu.

Vlagatelji:

Vlagatelji so skupine proizvajalcev, ki so pravne osebe in združujejo proizvajalce, ki sodelujejo v eni od upravičenih shem kakovosti za kmetijske proizvode ali živila ter uporabljajo pripadajoče simbole kakovosti oziroma zaščitne znake in:

 • so zaščitile svoje proizvode na ravni EU oziroma so njihovi proizvodi že zaščiteni na nacionalni ravni in so v postopku pridobivanja evropske zaščite za zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko označbo ter zajamčeno tradicionalno posebnost oziroma,
 • združujejo proizvajalce ekološko pridelanih in predelanih kmetijskih pridelkov oziroma živil z oznako ekološke pridelave oziroma,
 • združujejo proizvajalce integrirano pridelanih pridelkov oziroma živil z oznako integrirane pridelave oziroma,
 • so zaščitile svoje proizvode na nacionalni ravni z oznako višja kakovost oziroma,
 • združujejo proizvajalce vin ali pridelovalce grozdja za pridelavo vina z označbo porekla (kakovostno vino ZGP, vrhunsko vino ZGP in vino PTP).

Upravičeni stroški:

 • Stroški priprave idejne zasnove,
 • Stroški predsejemskih aktivnosti oziroma aktivnosti pred dogodkom,
 • Stroški tehnične izvedbe javnega nastopa, tematske oddaje, dogodka,
 • Potni stroški, dnevnice in stroški nastanitve,
 • Stroški izvedbenega oblikovanja razstavnega prostora, stojnice itd.,
 • Stroški priprave razstavnega prostora, stojnice itd.,
 • stroški najema tehničnih pripomočkov za izvedbo akcije (računalnik, projektor in podobno, hladilne vitrine in omare, slamoreznice, itd.),
 • Stroški najema oziroma zakupa prostora na prodajnih mestih,
 • Stroški pospeševanja prodaje na prodajnih mestih,
 • Stroški izvedbenega in grafičnega oblikovanja, produkcije,
 • Stroški zakupa medijskega prostora in časa za oglaševanje,
 • Stroški ureditve in postavitve in vzdrževanja spletnega mesta,
 • Stroški tiskanja gradiv (publikacije (letaki, zloženke, brošure, karte, revije, itd.), plakati različnih velikosti, druge vrste gradiv),
 • Stroški zapisov na drugih medijih (CD, DVD, itd.),
 • Honorarji zunanjih izvajalcev (za zasnovo, izvedbo ter upravljanje akcij),
 • Stroški distribucije predvidenih objav in avdiovizualnega gradiva,
 • Odnosi z javnostmi,
 • Stroški priprave vloge,
 • Stroški priprave zahtevkov za izplačilo.

Višina sofinanciranja

Najvišja stopnja pomoči znaša do vključno 70%  upravičenih stroškov.

 

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1036

 


V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi