Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja (P7 2012)

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

 

Rok: 14.1, 28.1, 11.2, 18.2, 25.2, 11.3, 18.3, 25.3, 2.4, 15.4, 6.5, 20.5, 3.6, 17.6, 1.7, 8.7, 19.8, 26.8, 9.9, 23.9, 7.10, 21.10, 4.11, 18.11, 2.12, 9.12, oz. do porabe sredstev.

Razpoložljiva sredstva: 5.000.000 EUR.

 

Predmet javnega razpisa

 

Predmet razpisa so mikrokrediti za mikro in mala podjetja, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) v sodelovanju s SID -Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana. Namen javnega razpisa je aktivno poseči na trg dostopa do virov financiranja v segmentu mikro in malih podjetij za premostitev bančnega krča. Z ukrepom bo omogočen zagon mehanizma za ponovno vzpostavitev dodeljevanja kreditov gospodarstvu, hkrati pa predstavlja podlago za oblikovanje mehanizmov za preprečevanje finančne izključenosti mikro in malih podjetij.

 

Vlagatelji

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki), ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

 

Pogoji za sodelovanje:

Podjetje, ki kandidira za mikrokredit mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imeti zagotovljen trg (dokazovanje iz tekočega/mesečnega poslovanja (bilanc in drugih izkazov) oz. s predložitvijo pogodb s kupci)
  • bonitetna ocena podjetja po bonitetnem modelu S.BON AJPES (na podlagi zadnjih objavljenih računovodskih izkazov) mora dosegati oceno od SB1 do vključno SB7, kar pomeni, da je zmožnost poravnavanja obveznosti vsaj povprečna.

 

Kreditni pogoji:

Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000,00 EUR. Pogodbena obrestna mera je 3,5% p.a. Obrestno obdobje, za katerega se obračunava pogodbena obrestna mera, je mesečno. Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša pa 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev. Zavarovanje kredita: 2 menici podjetja in osebno poroštvo vsaj enega lastnika podjetja.  

Kredit lahko krije do 85% vrednosti upravičenih stroškov.

 

Upravičeni stroški

  • Stroški za materialne investicije;
  • Stroški za nematerialne investicije;
  • Obratna sredstva;

 

 

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.podjetniskisklad.si/65/2012/-mikrokrediti-za-mikro-in-mala-podjetja.html

 


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi