Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

JAVNI RAZPIS O PODPORI ZA SPODBUJANJE TRŽNEGA ZDRUŽEVANJA PRIMARNIH PROIZVAJALCEV KMETIJSKIH PROIZVODOV

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok: 1.2.2013.

Razpoložljiva sredstva: 1.800.000 EUR.

 

Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov.

Vlagatelji

Skladno z 6. členom Uredbe so vlagatelji:

–      zadruga, ki združuje primarne proizvajalce kmetijskih proizvodov ali zadruge,

–      zadruga, ki združuje primarne proizvajalce kmetijskih proizvodov in zadruge,

–      gospodarska družba, ki združuje primarne proizvajalce kmetijskih proizvodov, ali

–      skupina proizvajalcev iz predpisa o priznanju skupin proizvajalcev iz shem kakovosti iz 4. člena Uredbe.

 

Pogoji za sodelovanje:

  • vlagatelji mora biti ustanovljen zaradi tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov
  • Primarni proizvajalec mora kmetijske proizvode, za katere ima sklenjeno pogodbo z vlagateljem, tržiti prek vlagatelja.
  • Posamezen primarni pridelovalec ima lahko sklenjeno pogodbo za posamezen upravičen kmetijski proizvod iz 4. člena Uredbe le z enim vlagateljem.

 

Upravičeni stroški

  • Stroški zaposlitve osebe;
  • Stroški izobraževanja;
  • Stroški promocije.

 

Višina sofinanciranja:

Podpore za spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev se namenijo vlagateljem v obdobju od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2015.  Skupna višina podpore v posameznem letu znaša največ 600.000 evrov, od tega se za posamezno vlogo lahko odobri največ 40.000 evrov letno ali 120.000 evrov v treh letih.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1031

 


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi