Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Tretji javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju Občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok In Kostel v letih 2013 in 2014

Naziv razpisa: Pokolpje – 3

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok:

  • za sklopa B in B-turizem: torek, 5. februar 2013, do 12.00
  • za sklopa A in A-turizem: četrtek, 14. februar 2013, do 12.00

Pogoji za sodelovanje:

Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja, ki so na dan oddaje vloge na ta javni razpis registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09– ZGD-1-UPB3, 33/11, 91/11, 32/12 in 57/12), ki imajo registriran sedež ali podružnico, poslujejo in bodo izvajala projekt začetne investicije na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel.

Razpoložljiva sredstva: Okvirna višina razpisanih sredstev znaša

  • 2.402.314,00 EUR za leto 2013 in
  • 2.470.000,00 EUR za leto 2014.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije).

Investicija se mora izvajati na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok ali Kostel.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij je lahko najmanj 10.000 in največ 500.000 evrov.

Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih naložba bo imela ugodne učinke na:

  1. novo zaposlovanje,
  2. tehnološko razvojne programe ali
  3. spodbujanje razvoja podjetništva ali
  4. spodbujanje razvoja turizma.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=941


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi