Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis nepovratne finančne spodbude

za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2012 z oznako 003/2012

Razpisnik: Butan plin d.d.

 

Rok: 10. 11. 2012, 15. 11. 2012, 22. 11. 2012 in 30. 11. 2012.

Razpoložljiva sredstva: 312.000,00 EUR.

Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gospodinjstvih in javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije za ukrepe:

  1. Zamenjava starih ogrevalnih naprav s kondenzacijskimi kotli na plin.
  2. Zamenjava starih ogrevalnih naprav z nizkotemperaturnimi kotli na plin.
  3. Razširjen energetski pregled objekta.

 

V skladu s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE se sofinanciranje v okviru javnega razpisa izvaja po pravilih za dodeljevanje subvencij.

 

Struktura višine sredstev po posameznih ukrepih je sledeča:

  1. Zamenjava starih ogrevalnih naprav s kondenzacijskimi kotli na plin – 267.000 EUR.
  2. Zamenjava starih ogrevalnih naprav z nizkotemperaturnimi kotli na plin – 35.000 EUR.
  3. Razširjen energetski pregled objekta – 10.000 EUR.

Pogoji za sodelovanje:

Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:

–      samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni energetski koncept,

–      gospodinjstva in

–      javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE.

 

Višina sofinanciranja:

Skupna višina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne investicije lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ 50 %.

Najmanjša vrednost upravičenih stroškov projekta po tem razpisu mora znašati najmanj 3.000 EUR.

Za ukrep A se dodeli največ 250 EUR/MWh prihranka, pri čemer so upravičeni zgolj projekti, ki dosegajo več kot 190 MWh prihranka energije na leto.

Za ukrep B se dodeli največ 200 EUR/MWh prihranka, pri čemer so upravičeni zgolj projekti, ki dosegajo več kot 150 MWh prihranka energije na leto.

Za ukrep C se dodeli največ 5.000,00 EUR, pri čemer se dodeli največ 8 EUR na m2 uporabne površine objekta.

 

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.butanplin.si/vsebina/aktivni-aktualni-razpisi/

 


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi