Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

JAVNI RAZPIS ZA RAZPOREDITEV SREDSTEV FUNDACIJE V LETU 2013 

Naziv razpisa: FIHO 2013

 

Razpisnik: FIHO

Rok: 12.11.2012

Pogoji za sodelovanje: Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:

–      Invalidske organizacije,

–      Humanitarne organizacije

Razpoložljiva sredstva: Skupna višina sredstev za finančne spodbude za projekte, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 22.164.500,00 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je financiranje oz. sofinanciranje:

-       izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov,

-       delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij,

-       naložb v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.

Organizacije morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:

-       da izvajajo najmanj en posebni socialni program ali program nacionalnega pomena za funkcionalno, socialno ali zdravstveno ogrožene posameznike s celotnega območja države,

-       da se iste dejavnosti v celoti ne izvajajo v okviru javne službe,

-       da imajo izdelan finančno ovrednoten letni delovni program za leto 2013, iz katerega so razvidni delovanje organizacije (poslovanje in posebne aktivnosti), programi in storitve ter naložbe v osnovna sredstva organizacije ter njihovo vzdrževanje,

-       da so pravočasno posredovale poročila o izvedbi programov v skladu s 23. členom pravilnika, če so prejele sredstva za preteklo leto,

-       da izvajanje posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij ni pogojeno s članstvom v invalidskih in humanitarnih organizacijah.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.fiho.si/?id=razpis12.php 

 


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi