Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

JAVNI RAZPIS PETROLURE/JP/2012/U09/02

Nepovratne finančne spodbude za izvedbo uvajanja sistemov upravljanja z energijo

Naziv razpisa: PETROLURE/JP/2012/U09

 

Razpisnik:.Petrol d.d.

Rok: 30.10.2012

Pogoji za sodelovanje: Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:

–      javni sektor in nevladni sektor, ki ga v skladu s tem razpisom predstavljajo:

–      samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni energetski koncept,

–      javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE.

–      podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Razpoložljiva sredstva: Skupna višina sredstev za finančne spodbude za projekte, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 100.000,00 EUR

 

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je podelitev ne­povratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmer­jeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za naslednje namene:

–      regulacija in upravljanje z energijo – nadgradnja regulacije in ključnih izvršnih elementov, izvedba obratovalnega nadzora in daljinskega upravljanja, uvedba sistema za izračun optimalnih obratovalnih parame­trov; napredni sistemi za ciljno spremljanje rabe energije – CSRE, inteligentni sistemi meritev in spremljanja porabe energije s pa­metnimi števci;

–      uvedba standarda SIST EN 16001 ozi­roma ISO 50001.

Višina sofinanciranja:

Višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme:

–      presegati 30% vrednosti upravičenih stroškov projekta za velika podjetja ter v primeru, da projekt izvaja pogodbenik;

–      presegati 40% vrednosti upravičenih stroškov projekta za srednja podjetja;

–      presegati 50% upravičenih stroškov projekta za mala in mikro podjetja ter javni in nevladni sektor;

–      presegati 100.000,00 EUR;

–      biti nižja od 3.000 EUR.

Posebne omejitve sofinanciranja posa­meznih projektov za namene:

–      višina sofinanciranja ne sme presegati 0,300 EUR finančne spodbude za vsako prihranjeno kWh energije.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije-ure-ove/objavljeni-razpisi/javni-razpis-petrolurejp2012u0902

 


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi