Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis raziskovalni vavčer

Razpisnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Rok: Javni razpis bo odprt od 22. oktobra 2012 (vloge, ki bodo prispele pred tem datumom, bodo s sklepom zavržene in neodprte vrnjene prijavitelju) do porabe sredstev oz. do vključno 1. marca 2013, do 12.00 ure. 

 

Višina sredstev: Višina razpisanih sredstev 8.000.000,00 EUR.

Razpisni pogoji: Prijavitelji na javni razpis so lahko podjetja, ki poslujejo vsaj dve (2) poslovni leti pred dnevom objave javnega razpisa in imajo najmanj 3 zaposlene (izraženo v ekvivalentu polne zaposlitve - FTE) na dan 31.12.2011. Prijavitelj se lahko prijavi na javni razpis z največ tremi vlogami.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov industrijskih raziskav, ki jih za podjetja izvajajo raziskovalne organizacije preko raziskovalnega vavčerja.

 

Maksimalna višina sofinanciranja (vavčerja) posamezne operacije znaša 100.000,00 EUR na prijavitelja v celotnem obdobju upravičenosti. Najmanjša vrednost sofinanciranja posamezne operacije znaša 30.000,00 EUR. Celotna vrednost sofinanciranja na posameznega prijavitelja (vsota sofinanciranja največ treh operacij) lahko v celotnem obdobju upravičenosti znaša največ 190.000,00 EUR.

 

Vrste upravičenih stroškov v okviru operacije so:

-       stroški industrijskih raziskav, ki jih za podjetje opravi raziskovalna organizacija (na osnovi pogodbe med upravičencem in raziskovalno organizacijo).

 

V okviru operacije stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov za industrijske raziskave znaša:

-       za mikro in mala podjetja do 70 % upravičenih stroškov,

-       za srednje velika podjetja do 60 % upravičenih stroškov,

-       za velika podjetja do 50 % upravičenih stroškov.

Višina sofinanciranja po posameznih vrstah stroškov za eno operacijo je omejena, in sicer:

-       stroški zunanjih storitev: od najmanj 30.000 EUR do največ 100.000,00 EUR.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.mizks.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1213


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi