Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

JAVNI RAZPIS PETROLURE/JP/2012/U07

Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov zamenjave kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na biomaso ali zemeljski plin ali UNP

Naziv: PETROLURE/JP/2012/U07

Razpisnik: Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana

Rok: Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost strokovna komisija (v nadaljevanju komisija) na sedežu sofinancerja, in sicer najprej 12.09.2012 ob 8.30, nato vsako naslednjo delovno sredo do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev.

Udeleženci: Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:

- javni sektor, ki ga v skladu s tem razpisom predstavljajo samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni energetski koncept,

- nevladni sektor, ki ga v skladu s tem razpisom predstavljajo javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE.

- podjetja/industrija, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju finančne spodbude) za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za naslednji upravičen namen:

-       zamenjava starih ogrevalnih naprav - kotlov na biomaso, (v nadaljevanju nameni A),

-       zamenjava starih ogrevalnih naprav - kondenzacijskih kotlov na zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin (v nadaljevanju nameni B).

Skupna višina sredstev za finančne spodbude za projekte, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 1.000.000,00 EUR.

Višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme:

-       presegati 30% vrednosti upravičenih stroškov projekta za velika podjetja ter v primeru, da projekt izvaja pogodbenik;

-       presegati 40% vrednosti upravičenih stroškov projekta za srednja podjetja;

-       presegati 50% upravičenih stroškov projekta za mala in mikro podjetja ter javni sektor;

-       presegati 300 EUR nepovratnih sredstev za vsako letno prihranjeno MWh energije za namen A;

-       presegati 250 EUR nepovratnih sredstev za vsako letno prihranjeno MWh energije za namen B;

-       presegati 300.000,00 EUR;

-       biti manjša kot 2.000,00 EUR.

Nevladni sektor je upravičen do enake intenzivnosti sofinanciranja kot podjetja.

Upravičeni stroški pri projektih, ki predstavljajo namene A, so:

-       nabavo in vgradnjo toplovodne kurilne naprave,

-       predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov,

-       nabavo in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema ter ustrezne krmilne opreme,

-       nabavo in vgradnjo vodnega toplotnega zbiralnika, povezovalnih armatur ter opreme za priključitev na centralno ogrevanje.

Upravičeni stroški pri projektih, ki predstavljajo namene B, so:

-       izgradnja priključnega plinovoda ali nakup plinohrama za UNP (je upravičen strošek, ko je investitor tudi lastnik zgrajenega plinovoda oz. plinohrama),

-       nabava in vgradnja enega ali več kotlov ter pripadajočih sistemov, ki omogočajo normalno delovanje kotlov, ustrezne krmilne in varovalne opreme ter vmesne povezave,

-       predelavo obstoječih ali izdelavo novih priključkov za dovod zraka in odvoda dimnih plinov,

-       izvedbo oziroma prenovo inštalacij za dovod goriva vključno z vgradnjo merilnih prog,

-       nabava in vgradnja naprave za nevtralizacijo kondenzata.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije-ure-ove/objavljeni-razpisi/javni-razpis-petrolurejp2012u07


V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi