Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

 

AKTUALNO - P1 2011 - GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE.

Dne 25.3.2011 je Slovenski podjetniški sklad objavil javni razpis P1 2011 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

Predmet razpisa so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo operacij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

 

Splošni pogoji:

 

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki), registrirana najkasneje do 30.06.2011, razen če je v nadaljnjem besedilu javnega razpisa drugače določeno.

V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 250 zaposlenih, prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Opravičeni stroški – namen kredita:

Garancija in subvencija obrestne mere se odobri za dolgoročni namenski kredit. Kredit se lahko porabi za:

-          materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa nove tehnološke opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,

-          nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,

-          obratna sredstva (nakup materiala, blaga, financiranje storitev, promocij, plač, davčnih obveznosti, stroškov testiranja...).

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev.

Roki za predložitev vlog

Rok za predložitev vlog je: 15.4.2011, 15.5.2011, 15.6.2011, 15.7.2011, 10.9.2011 10.10.2011, 10.11.2011 in 10.12.2011 oziroma do porabe sredstev.

http://www.podjetniskisklad.si/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=146

Pošlji povpraševanje

Nepovratna sredstva - razpisi